Universiteit Leiden

nl en

Uitkomsten en opvolging enquête digitale informatievoorziening

In november 2018 verspreidde de Universiteit Leiden een enquête onder studenten om antwoorden te vinden op de vraag hoe de universiteit studenten het beste digitaal kan ondersteunen bij het plannen en doorlopen van hun studie. Bijna 2000 (Nederlandse en internationale) studenten vulden de enquête in. Hartelijk dank aan alle respondenten: jullie hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan dit belangrijke onderzoek! Met dit bericht willen we jullie en andere geïnteresseerden iets vertellen over de resultaten en het vervolgtraject van het onderzoek.

Enquête resultaten

Tevredenheid digitale ondersteuning

We vroegen studenten op een vijf-puntsschaal aan te geven hoe tevreden ze zijn over de digitale ondersteuning van de universiteit bij hun studie (presentatie en vindbaarheid van informatie, gebruik en inrichting van systemen zoals Blackboard, uSis en de e-Studiegids). Van de Nederlandse respondenten gaf zo’n 40% aan ontevreden hierover te zijn, 30% is neutraal en 28% van de studenten is tevreden. De internationale studenten waren iets negatiever: ruim 50% is ontevreden, 20% gaf aan neutraal hierover te zijn, en 28% is tevreden. Tevreden studenten gaven aan dat zij informatie die ze nodig hebben kunnen vinden en dat zij nauwelijks problemen ervaren. Ontevreden studenten vinden de huidige situatie onoverzichtelijk, verwarrend en/of onpraktisch. Hierbij bestempelen ze regelmatig de grote verscheidenheid aan systemen en handelingen als onhandig.

Oplossing huidige knelpunten

Op de vragen met betrekking tot een oplossing van de huidige knelpunten, werd in de enquête vaak een koppeling tussen de verschillende systemen genoemd. Daarnaast is er grote vraag naar betere vindbaarheid van informatie, betere mobiele gebruiksvriendelijkheid en in het algemeen naar meer overzicht.  

Digitaal studentenportaal

We vroegen studenten in de enquête ook of zij het idee van een digitaal studentenportaal ondersteunen. In totaal gaf ruim 90% van de studenten aan dit een goed idee te vinden.

Gebruik resultaten

De resultaten van de enquête vormen de basis voor een eerste aanzet tot een visie op de wijze  waarop de Universiteit Leiden haar studenten wil ondersteunen. Het idee van een digitaal studentenportaal staat hierbij centraal. Daarmee bedoelen we één platform waar een brug geslagen wordt tussen de verschillende systemen en waar je benodigde informatie en diensten, ter ondersteuning van je studie, kunt vinden.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden van zo’n portaal waarbij we nog vooral focussen op het waarom en wat hiervan. Hiervoor gaan we bijvoorbeeld veel kijken bij andere onderwijsinstellingen en praten we met studenten, medewerkers en verschillende experts. Pas als we daarmee iets verder zijn, kunnen we iets zeggen over de eventuele haalbaarheid en vorm van een dergelijk portaal. Als student zal je dus nog even geduld moeten oefenen voordat je van dit project concrete resultaten kunt zien! Wel zullen we de komende maanden verder met studenten in gesprek gaan over de resultaten van de enquête om een gedetailleerder en genuanceerder beeld te krijgen  van mogelijke oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten en een nog beter beeld te krijgen van de tevredenheid en de belangrijkste behoeften van studenten.

Lopende initiatieven

Momenteel zijn er allerlei initiatieven binnen de universiteit om de door studenten benoemde knelpunten op te lossen en de gebruikerservaring te verbeteren. Zo is er vorig jaar een studentenapp gelanceerd, zal Blackboard binnenkort worden vervangen, worden er systemen aan elkaar gekoppeld zodat dubbele inschrijvingen straks niet meer nodig zijn en dit zijn nog maar een paar van de voorbeelden.

Verder loopt er alweer enige tijd een programma geheten Harmonisatie Onderwijslogistiek. Daaronder vallen verscheidene projecten die ook hard werken aan het verbeteren van processen en de informatievoorziening binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het inschrijvingsproces voor werkgroepen, colleges en tentamens. Deze projecten zijn al wat verder en we verwachten dan ook dat de resultaten hiervan een stuk sneller zichtbaar zullen worden voor alle studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie