Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Het Leids Assessoren Overleg is het overlegorgaan van de student-leden uit de faculteitsbesturen.

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO). Daarnaast overleggen de assessoren elke zes weken met de vice-rector magnificus, de directeur van SOZ en de senior beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning  voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Het LAssO beschikt daarnaast over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven. Bekijk voor meer informatie de pagina fondsen.

Wil je meer weten over wat een assessor doet, of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit.

Assessoren per faculteit

Archeologie Rory Granleese
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Olivier Fajgenblat (vicevoorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Thomas van Klaveren
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Dagmar Brouwer
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Jantine Rozenboom
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura van der Plas (voorzitter)
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Marleen van Dorst
assessor@science.leidenuniv.nl

 

V.l.n.r. achter: Rory Granleese, Olivier Fajgenblat. Midden: Jantine Rozenboom, Laura van der Plas, Thomas van Klaveren. Voor: Marleen van Dorst, Dagmar Brouwer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie