Universiteit Leiden

nl en

Bedrag

Collegegeldwijzer

Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je opleiding en je persoonlijke situatie. Met de Collegegeldwijzer ontdek je eenvoudig welk bedrag voor jou geldt.

Collegegeldwijzer 2024-2025

Collegegeldwijzer 2023-2024

Toelichting

Het tarief dat op jou van toepassing is, hangt af van:

 • welke opleiding je doet
 • om welk studiejaar het gaat
 • of je al eerder een opleiding hebt gedaan
 • je nationaliteit of verblijfsstatus

Hieronder lees je hoe deze factoren van invloed zijn op de totstandkoming van het bedrag.

Voor wie geldt dit tarief?

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland, of je hebt een andere nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering via DUO. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Het gaat om een bekostigde opleiding. Dat wil zeggen: een opleiding die door de overheid wordt gefinancierd. Dit geldt voor de meeste opleidingen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
 • Je hebt tussen 1 september 1991 en de start van deze opleiding nog geen diploma behaald voor een vergelijkbare bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: je hebt al een bachelordiploma behaald en gaat nu een tweede bacheroropleiding doen.

Uitzonderingen

Halvering collegegeld
Tot collegejaar 2023-2024 betaal je in onderstaande gevallen de helft van het collegegeld. Vanaf collegejaar 2024-2025 geldt deze uitzondering niet meer.

 • Als je niet eerder ingeschreven hebt gestaan aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling en je begint voor het eerst aan een bacheloropleiding, betaal je voor het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld.
 • Als je een lerarenopleiding gaat doen en ná collegejaar 2018-2019 bent gestart met je bachelor of associate degree, betaal je voor het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld.

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding. Bekijk in de Collegegeldwijzer welk bedrag voor jou geldt.

Voor wie geldt dit tarief?

Je betaalt instellingstarief voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt niet de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland.
 • Je gaat een bekostigde opleiding doen.

Uitzonderingen

 • Als je een verblijfsvergunning hebt die recht geeft op studiefinanciering via DUO, betaal je het wettelijk collegegeld. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Als je een lerarenopleiding volgt, betaal je het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld.
 • Als je aan de Universiteit Leiden studeert in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, betaal je het tarief dat in de samenwerkingsovereenkomst staat.
 • Vanwege de situatie in Oekraïne betalen studenten met de Oekraïense nationaliteit die in het studiejaar 2022-2023 zijn begonnen met een opleiding aan de Universiteit Leiden en doorgaan met deze opleiding het (verlaagde) instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze regeling vervalt als de student van opleiding verandert of doorstroomt naar een andere opleiding.

Voor wie geldt dit tarief?

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding in Nederland betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Je betaalt het Instellingstarief voor een tweede opleiding als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden of Zwitserland, of je hebt een andere nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering via DUO. Bekijk op de website van DUO of je met jouw verblijfsvergunning recht hebt op studiefinanciering.
 • Je hebt tussen 1 september 1991 en de start van deze opleiding al een diploma behaald voor een vergelijkbare bekostigde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling (bijvoorbeeld: je hebt al een bachelordiploma behaald en gaat nu een tweede bacheroropleiding doen).
 • Je volgt een bekostigde opleiding. Dat wil zeggen: een opleiding die door de overheid wordt gefinancierd. Dit geldt voor de meeste opleidingen aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Uitzonderingen

 • Volg je voor het eerst een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden, en start je eveneens aan de Universiteit Leiden aansluitend* een tweede bachelor- of masteropleiding én sta je sinds de start van deze tweede opleiding zonder onderbreking** ingeschreven voor deze opleiding? Dan betaal je vanwege een overgangsregeling het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld.
  *Je tweede opleiding is aansluitend als je eraan begint in het studiejaar dat direct volgt op het collegejaar waarin je de eerste opleiding voltooide.
  **Zonder onderbreking wil zeggen dat je je steeds bij de start van het collegejaar (september) hebt heringeschreven.
 • Als je tweede opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg valt en je niet eerder een opleiding binnen de gezondheidszorg voltooide, betaal je het wettelijk collegegeld.
 • Als je tweede opleiding een lerarenopleiding is, en je niet eerder een lerarenopleiding voltooide, betaal je het wettelijk collegegeld. Voltooide je al eerder een lerarenopleiding? Dan betaal je het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld.
 • Begin je aan een tweede bachelor- of masteropleiding terwijl je je eerste bachelor- of masteropleiding aan een andere hogeronderwijsinstelling nog niet hebt voltooid en blijf je zonder onderbreking* ingeschreven, dan betaal je het wettelijk collegegeld.
  *Zonder onderbreking wil zeggen dat je je steeds bij de start van het collegejaar (september) hebt heringeschreven.

Waarom betaal ik meer voor een tweede opleiding?

Voor je eerste opleiding betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit ook een bijdrage van de overheid. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit die bijdrage niet. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het Instellingstarief voor een tweede opleiding. Meer weten? Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

In onderstaande gevallen betaal je vanwege een coulanceregeling een verlaagd instellingstarief.

Wanneer geldt dit tarief?

 • Tweede opleiding aan de Universiteit Leiden
  Je volgt voor het eerst een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden en start eveneens aan de Universiteit Leiden aansluitend* een tweede bachelor- of masteropleiding én staat sinds de start van deze tweede opleiding zonder onderbreking** ingeschreven voor deze opleiding.

  *Je tweede opleiding is aansluitend als je eraan begint in het studiejaar dat direct volgt op het collegejaar waarin je de eerste bachelor- of masteropleiding voltooide.
  **Zonder onderbreking wil zeggen dat je je steeds bij de start van het collegejaar (september) hebt heringeschreven.
   
 • Lerarenopleiding
  • Je hebt hebt al eerder een lerarenopleiding voltooid en volgt nu opnieuw een lerarenopleiding, of
  • Je hebt de nationaliteit van een land buiten de EER, Suriname of Zwitserland, geen verblijfsvergunning die recht geeft op studiefinanciering via DUO, en volgt een lerarenopleiding.
    
 • ​​​​​​​Oekraïense studenten
  ​​​​​​​Je hebt de Oekraïense nationaliteit en bent in het studiejaar 2022-2023 begonnen met een opleiding aan de Universiteit Leiden. (Deze regeling vervalt als je van opleiding verandert of doorstroomt naar een andere opleiding.)

Het bedrag voor een premaster of schakelprogramma hangt af van de omvang in studiepunten (EC’s).

 • Tot 60 EC betaal je een vast bedrag per EC.
 • Voor 60 EC betaal je het wettelijk collegegeld.

Voor de opleiding Liberal Arts & Sciences aan het Leiden University College The Hague (LUC) betaal je naast het tarief dat op jou van toepassing is een aanvullende institutional fee.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.