Universiteit Leiden

nl en

Verplichtingen voor verblijfsvergunninghouders

Als student met een verblijfsvergunning moet je onderstaande verplichtingen nakomen. Als je dat niet doet, moet de universiteit dit doorgeven aan de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit is in overeenstemming met de Gedragscode internationale student in het Hoger Onderwijs. Je kunt je verblijfsvergunning dan kwijtraken. Het is dus erg belangrijk dat je weet aan welke verplichtingen je moet voldoen.

Inschrijven bij gemeente

Je moet tijdens je verblijf zijn ingeschreven als inwoner van een Nederlandse gemeente. Als je verhuist, moet je je nieuwe adres meteen aan de gemeente doorgeven. Post van de IND en andere overheidsinstanties ontvang je altijd op het adres waarop je staat ingeschreven. Als je Nederland verlaat, moet je je uitschrijven.

Geld

Je moet tijdens je verblijf genoeg geld hebben om jezelf te onderhouden. Als je studie langer dan 12 maanden duurt, moet je ieder academisch jaar bewijzen dat je nog steeds voldoet aan deze voorwaarde.

Ziektekostenverzekering

Je moet tijdens je verblijf verzekerd zijn voor zorgkosten. Welke verzekering geschikt is, hangt af van welke dekking je nodig hebt en of je werkt of een betaalde stage doet. Lees meer over ziektekostenverzekering (in het Engels).

Studiepunten

Je moet ieder academisch jaar minimaal de helft van de te behalen studiepunten verdienen. Als je een premaster volgt, moet je die binnen 1 jaar (of 1 semester voor een kort premaster programma) afronden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt als dit niet lukt door bijzondere omstandigheden. Lees meer over deze verplichting en wat je moet doen als je er door bijzondere omstandigheden niet aan kunt voldoen in de factsheet: Academic progress requirements and procedures for student residence permit holders (Engels).

Geldige verblijfsvergunning

Een studentenverblijfsvergunning is geldig voor de duur van je studieprogramma plus drie maanden. Je moet het land verlaten vóór je vergunning verloopt. Als je een andere studie gaat doen, of als je meer tijd nodig hebt om je studie af te ronden, moet je zelf op tijd verlenging van je studentenverblijfsvergunning aanvragen. Als je je studie hebt afgerond, maar nog langer in Nederland wilt blijven, moet je op tijd een verblijfsvergunning op andere gronden aanvragen.

Lees meer over de Gedragscode internationale student in het Hoger Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.