Universiteit Leiden

nl en

(Her)inschrijven bij de universiteit

Zolang je bezig bent met je bacheloropleiding, moet je je elk jaar herinschrijven. Ook voor de masteropleiding moet je je zelf actief inschrijven.

Inschrijven

Voor bachelor of master

Begin je voor het eerst met een bachelor- of masterstudie aan de Universiteit Leiden, dan moet je je aanmelden.

De regels rondom inschrijving vind je in de Regeling inschrijving, college- en examengeld.

Van bachelor naar master

Om te kunnen beginnen aan de master van jouw keuze, moet je zijn afgestudeerd voor je bachelor. Dit is geregeld in de Wet Hoger Onderwijs, de zogenaamde 'harde knip'. Controleer of jouw bachelor opleiding direct toegang geeft tot de masteropleiding. Ben  je niet direct toelaatbaar? Dien dan een verzoek tot toelating in.

Herinschrijving

In Studielink kun je een verzoek tot herinschrijving doen per 1 september en een verzoek tot inschrijving per 1 september en 1 februari. Let op: een  verzoek tot inschrijving voor een bacheloropleiding in het eerste jaar per 1 februari is niet mogelijk.

Buiten de masters bij het LUMC en enkele opleidingen van de Faculteit W&N is inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari niet mogelijk, tenzij het een uitzonderlijke situatie betreft, zoals bijvoorbeeld studieonderbreking door ziekte of onderwijskundige overmacht. Als dat het geval is, kun je het beste contact opnemen met de Frontoffice Studentenzaken in Studentencentrum Plexus.

Verlate herinschrijving

Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je kunt je bijvoorbeeld niet op 1 september nog per 1 september inschrijven.

Inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari is alléén mogelijk als je je voor de masteropleidingen van het LUMC of een masteropleidingen binnen de faculteit W&N wilt inschrijven.

Inschrijven voor een premaster

Het kan zijn dat je voorbereidende bachelorvakken moet volgen, voor je aan je masteropleiding kunt beginnen (een premaster). Om je voor deze vakken in te kunnen schrijven, moet je je eerst inschrijven bij de betreffende bachelorpleiding. In het toelatingsbesluit dat je van je faculteit ontvangt lees je voor welke opleiding en vakken je je moet inschrijven en hoe je dat via Studielink doet.

Om toegelaten te kunnen worden tot een premaster, moet je vanwege de 'harde knip' in bezit zijn van het bachelordiploma waarmee je toegang vraagt. Als je bijvoorbeeld van een andere universiteit of hogeschool komt, moet je het diploma waarmee je jezelf bij ons aanmeldt behalen vóórdat je premaster aanvangt.

Anders studerenden

Volg je vanuit een andere universiteit slechts enkele vakken bij de Universiteit Leiden? Dan ben je een zogenoemde niet-reguliere student of een anders studerende. Daarvoor gelden apart inschrijfprocedures. Lees hier welk type anders studerenden er zijn:

Contractstudent

Je volgt vakken en doet tentamens bij de Universiteit Leiden, maar volgt niet het gehele studieprogramma. Inschrijving regel je bij de opleiding zelf, dus neem voor meer informatie hierover contact op met de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding.

Gaststudent

Als je wettelijk collegegeld betaalt en staat ingeschreven aan een andere Nederlandse hoger onderwijsinstelling, en één of meer vakken aan de Universiteit Leiden wilt volgen, schrijf je je in als gaststudent. Je inschrijving is één collegejaar geldig. Voor een volgend collegejaar moet je je dus opnieuw inschrijven.

Stappenplan inschrijven
Stap 1: Verklaring eigen studieadviseur

Vraag de studieadviseur van je eigen opleiding om deze verklaring ingevuld en ondertekend aan jou terug te sturen:
Verklaring studieadviseur eigen onderwijsinstelling

Stap 2: Verklaring studieadviseur Universiteit Leiden
 1. Stuur de ingevulde en ondertekende verklaring van je eigen studieadviseur per e-mail naar de studieadviseur van de opleiding die je aan de Universiteit Leiden wilt gaan volgen.
 2. Vraag de studieadviseur hierbij om de Verklaring studieadviseur Universiteit Leiden ingevuld en ondertekend aan jou terug te sturen.
Stap 3. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Dit is het bewijs dat je collegegeld hebt betaald aan het onderwijsinstituut waar je staat ingeschreven. Je kunt het BBC op twee manieren aanleveren:

 • Je kunt je onderwijsinstelling vragen om het digitaal BBC te versturen naar studentenadm@sea.leidenuniv.nl.
  Let op: Stuur het originele BBC op. Een kopie is geen geldig bewijsstuk. Wij accepteren enkel een BBC met het wettelijke collegegeld.
 • Je kunt ook een origineel BBC aanvragen bij je onderwijsinstelling en dit opsturen naar:

  Studentenadministratie Universiteit Leiden
  Postbus 9500
  2300 RA Leiden

  Let op: Stuur het originele BBC op. Een kopie is geen geldig bewijsstuk.
Stap 4: Inschrijven

Vul het Formulier Verzoek tot inschrijving gaststudent in. Je uploadt hierbij de verklaringen van beide studieadviseurs.

Toehoorders/aanschuifonderwijs

Als je een aantal vakken wilt volgen, maar geen tentamens wilt afleggen, dan kun je je inschrijven voor het aanschuifonderwijs aan de Universiteit Leiden. Je betaalt voor een heel collegejaar en kunt dan onbeperkt vakken naar keuze volgen. Wil je wel tentamens afleggen, dan word je ingeschreven voor contractonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.