Universiteit Leiden

nl en

Uitschrijven als student

Je inschrijving als student verloopt automatisch aan het eind van het collegejaar. Als je je opleiding eerder afrondt of stopt met je studie, moet je je inschrijving zelf beëindigen. Dit noemen we uitschrijven. Doe dit zo snel mogelijk, dan kun je eventueel een deel van het betaalde collegegeld terugkrijgen. Houd er rekening mee dat dat uitschrijven gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering en je studentenwoning.

Afstuderen

Je inschrijving wordt niet automatisch beëindigd als je bent afgestudeerd. Je moet je uitschrijving zelf aanvragen via Studielink. Je kunt dit doen zodra je bericht hebt ontvangen dat je aan alle voorwaarden voor afstuderen hebt voldaan. Lees meer over afstuderen

Stoppen met je studie

Je kunt om verschillende redenen (tijdelijk) willen stoppen met je studie en je uitschrijven. Bijvoorbeeld omdat je je opleiding niet wilt afmaken, om een negatief bindend studieadvies te voorkomen, of omdat je wegens omstandigheden niet verder kunt studeren. Bespreek het altijd eerst met je studieadviseur. Bekijk ook wat je moet doen als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden.

Uitschrijven

Bachelor- en masterstudenten

Bachelor- en masterstudenten kunnen zich als volgt uitschrijven via Studielink:

 • Log in op Studielink
 • Selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven
 • Klik op de rode knop ‘Uitschrijven’
 • Selecteer de reden voor je uitschrijving, bijvoorbeeld ‘Afstuderen’, of (als je met je studie stopt) ‘Uitschrijving’
 • Voeg zo nodig relevante ‘Aanvullende informatie’ toe.
Per wanneer word ik uitgeschreven?

Nadat je in Studielink een ‘uitschrijving’ hebt aangevraagd, gaat je uitschrijving als volgt in:

 • Uitschrijven wegens afstuderen: je uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop je afstuderen in uSis is geregistreerd.
 • Uitschrijven om andere reden: je uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Uitschrijving kan niet eerder ingaan en werkt niet met terugwerkende kracht!

Overige studenten

Voor studenten die geen bachelor- of masteropleiding volgen, gelden andere procedures. Zij vragen uitschrijving als volgt aan:

 • Gaststudenten: neem contact op met Frontoffice Studentenzaken.
 • Contractstudenten: neem contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.
 • Aanschuifonderwijs: omdat je collegegeld voor het hele collegejaar betaalt, is het niet mogelijk om je eerder uit te schrijven.

Restitutie van het collegegeld

Zodra je uitschrijving aanvraagt, gaan we na of je recht hebt op een (gedeeltelijke) teruggave van het collegegeld. Houd rekening met het volgende:

 • Je krijgt geen collegegeld terug over de periode 1 juni – 31 augustus. Met andere woorden: je krijgt geen collegegeld terug als je je uitschrijft na 31 mei.
 • Je kunt alleen (eventueel) aanspraak maken op restitutie als je niet meer bent ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden – bij geen enkele bachelor- of masteropleiding.

Andere gevolgen van uitschrijving

Studiefinanciering

Als je geen student meer bent, moet je je studiefinanciering en reisproduct van DUO stopzetten. Dit gebeurt niet automatisch als je je uitschrijft bij de Universiteit Leiden. Let op: als je 30 jaar of ouder bent, kun je je studiefinanciering en reisproduct daarna niet meer opstarten.

Studentenwoning

Voor de meeste studentenwoningen geldt dat je de kamer na het beëindigen van je studie binnen een paar maanden moet verlaten. Lees dit na in je huurcontract. Als je huurt via DUWO, moet je (of je onderwijsinstelling) ieder jaar bewijzen dat je nog ingeschreven staat als student.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.