Universiteit Leiden

nl en

Uitschrijven als student

Je inschrijving als student verloopt automatisch aan het eind van het collegejaar. Als je je opleiding eerder afrondt of stopt met je studie, moet je je inschrijving zelf beëindigen. Dit noemen we uitschrijven.

Wanneer kun je je uitschrijven?

Je inschrijving wordt niet automatisch beëindigd als je bent afgestudeerd. Je moet je uitschrijving zelf aanvragen via Studielink. Je kunt dit doen zodra je bericht hebt ontvangen dat je aan alle voorwaarden voor afstuderen hebt voldaan. Lees meer over afstuderen

Je kunt om verschillende redenen (tijdelijk) willen stoppen met je studie en je uitschrijven. Bijvoorbeeld omdat je je opleiding niet wilt afmaken, om een negatief bindend studieadvies te voorkomen, of omdat je wegens omstandigheden niet verder kunt studeren. Bespreek het altijd eerst met je studieadviseur. Bekijk ook wat je moet doen als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden.

Hoe schrijf je je uit?

 • Log in op Studielink
 • Selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven
 • Klik op de rode knop ‘Uitschrijven’
 • Selecteer de reden voor je uitschrijving, bijvoorbeeld ‘Afstuderen’, of (als je met je studie stopt) ‘Uitschrijving’
 • Voeg zo nodig relevante ‘Aanvullende informatie’ toe.

Per wanneer word ik uitgeschreven?

Nadat je in Studielink een ‘uitschrijving’ hebt aangevraagd, gaat je uitschrijving als volgt in:

 • Uitschrijven wegens afstuderen: je uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop je afstuderen in uSis is geregistreerd.
 • Uitschrijven om andere reden: je uitschrijving geldt vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Uitschrijving kan niet eerder ingaan en werkt niet met terugwerkende kracht!

 • Gaststudenten

 • Neem contact op met Frontoffice Studentenzaken.
 • Contractstudenten

 • Neem contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.
 • Aanschuifonderwijs

 • Omdat je collegegeld voor het hele collegejaar betaalt, is het niet mogelijk om je eerder uit te schrijven.

Belangrijke vervolgstappen

Als je geen student meer bent, moet je je studiefinanciering en reisproduct van DUO stopzetten. Dit gebeurt niet automatisch als je je uitschrijft.

Let op: als je 30 jaar of ouder bent, kun je je studiefinanciering en reisproduct daarna niet meer opstarten.

Als je je uitschrijft als student, worden je universitaire e-mailaccount (uMail) en je accounts voor persoonlijke gegevensopslag, zoals OneDrive, automatisch opgeheven en gewist.

Wat betekent dit voor jou?

Je hebt geen toegang meer tot je uMail en je accounts voor persoonlijke gegevensopslag. Alle e-mails en bestanden worden gewist.

Wat moet je doen?

 • Zet al je belangrijke bestanden, e-mails en contactgegevens op een externe harde schijf of sla ze op bij een andere online opslagdienst.
 • Geef aan de universiteit en anderen waarmee je via uMail communiceert door op welk vervangend e-mailadres je te bereiken bent.
 • Heb je je uMail-adres gebruikt als (herstel)mailadres bij andere diensten? Wijzig dit dan op tijd zodat je toegang blijft houden.

Doe het op tijd

Doe dit uiterlijk 30 dagen na je uitschrijven. Daarna worden je gegevens gewist.

Vragen?

Heb je vragen, of hulp nodig bij het migreren van je gegevens? Neem contact op met de IT-helpdesk.

Voor de meeste studentenwoningen geldt dat je de kamer na het beëindigen van je studie binnen een paar maanden moet verlaten. Lees dit na in je huurcontract. Als je huurt via DUWO, moet je (of je onderwijsinstelling) ieder jaar bewijzen dat je nog ingeschreven staat als student.

Restitutie van het collegegeld

Als je uitschrijven aanvraagt, heb je mogelijk recht op teruggave van (een deel van) het collegegeld dat je hebt betaald. Doe dit daarom zo snel mogelijk.

 • Je krijgt geen collegegeld terug over de periode 1 juni – 31 augustus. Met andere woorden: je krijgt geen collegegeld terug als je je uitschrijft na 31 mei.
 • Je kunt alleen (eventueel) aanspraak maken op restitutie als je niet meer bent ingeschreven als student aan de Universiteit Leiden – bij geen enkele bachelor- of masteropleiding.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.