Universiteit Leiden

nl en

NSE: de Nationale Studenten Enquête

Alle studenten in Nederland krijgen een keer per jaar een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Daarin kun je je mening geven over wat je goed vindt aan je opleiding en de universiteit, maar ook wat er volgens jou beter kan - of moet.

De NSE in 1 minuut

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vul de NSE in!

Ben je tevreden over je opleiding of kan er iets beter? Geef je mening in de NSE 2024! Op 15 januari 2024 ontvang je een uitnodiging via je uMail. Je kunt de enquête invullen tot en met 10 maart 2024.

Jouw mening is belangrijk

De NSE is voor de Universiteit Leiden een belangrijk feedbackinstrument. Door de enquête in te vullen help je ons het onderwijs en voorzieningen te verbeteren. We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd om te horen hoe je het niveau van je programma ervaart, of je vindt dat je relevante vaardigheden ontwikkelt en hoe deskundig en inspirerend je de docenten vindt.  

De NSE is daarnaast heel belangrijk voor studiekiezers.  De uitkomsten bieden een schat aan informatie als je zelf op zoek bent naar een studie die bij je past. En door je mening te geven help je ook anderen bij het maken van de juiste studiekeuze.

Bekijk de uitkomsten

Als je faculteit of opleiding aanvullende uitkomsten presenteert, vind je die op het tabblad van je faculteit of opleiding. Je kunt de uitkomsten van jouw opleiding ook vinden in het NSE Dashboard.

De enquête bestaat uit een online vragenlijst waarin je je gegevens over jezelf, je opleiding en je mening over verschillende studiegerelateerde onderwerpen kunt invullen.

De meeste vragen gelden voor alle studenten in Nederland, maar er staan ook vragen in over thema’s die wij bij de Universiteit Leiden bijzonder belangrijk vinden – zoals over vaardigheden, gelijke behandeling en studentenwelzijn. Naast gesloten vragen, bevat de NSE ook meer open velden, waarin je toelichting kan geven op je antwoorden. Het invullen duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Je kunt de NSE invullen op je pc, telefoon of tablet, in het Nederlands en Engels.

Lees meer over de NSE-vragenlijst

Je hoeft je geen zorgen te maken om je privacy, als je de NSE invult. Wat je invult wordt vertrouwelijk geanalyseerd en verwerkt. Bij het rapporteren en verspreiden van de uitkomsten van de NSE binnen de universiteit én bij landelijke vergelijkingen worden antwoorden niet aan jou als individuele student gekoppeld. Zelfs de universiteit ontvangt alle uitkomsten anoniem. Dat betekent dat jouw antwoorden niet te herleiden zijn naar jou. Zo zal een docent dus nooit kunnen zien wat jij hebt ingevuld.

Let wel: Als je bij de open velden voor aanvullende opmerkingen zelf persoonlijke details deelt, dan kan het zijn dat deze toch naar jou te herleiden zijn – we vragen je daarom om bij de opmerkingen alleen persoonlijke informatie te delen als je het goed vindt dat bijvoorbeeld medewerkers, docenten of leden van je opleidingscommissie deze onder ogen krijgen. Als je dat liever niet wil, dan kun je je opmerkingen in algemene termen formuleren, zonder details over jou zelf.

Lees meer over de NSE en privacy

De uitkomsten van de NSE worden gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs en het informeren van studiekiezers. Dat gebeurt op verschillende manieren en niveaus - landelijk, per universiteit, per faculteit en per opleiding.

Verbeteren van het onderwijs

Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn gaan we aan de slag: bestuurders van de universiteit en faculteiten, onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers, studenten en medewerkers van de opleidingscommissies analyseren en bespreken de uitkomsten. Zo bepalen we wat er beter moet en dat wordt, waar mogelijk, ook echt aangepakt. Soms merk je dat direct - zo zijn er op de locatie Wijnhaven meer plekken voor zelfstudie gecreëerd door lege lokalen beschikbaar te stellen. Andere verbeteringen zijn soms pas op termijn zichtbaar. Zo loopt nu een meerjarig project om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, omdat onder meer uit de NSE naar voren kwam dat studenten hierover nog niet erg tevreden waren.

Bij het bepalen van de verbeterpunten gaan we niet alleen uit van de resultaten van de NSE. Ook andere signalen van studenten worden gehoord - zoals wat jullie opmerken in de cursus- en programma-evaluaties, en wat naar voren komt vanuit de Opleidingscommissies en Faculteitsraden.

Studievoorlichting

De uitkomsten van de NSE worden ook gebruikt om scholieren, studenten, ouders en studiekeuzeadviseurs te informeren bij het kiezen van een studie. Zo publiceren Studiekeuze123, Keuzegids en Elsevier de resultaten zodat je opleidingen kunt vergelijken om te helpen bij een goede studiekeuze.

Onderzoek en beleid

Tot slot gebruiken ook landelijke organisaties als de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en de koepelorganisaties van de Nederlandse universiteiten (UNL) en hogescholen (VH) en onderzoekers de uitkomsten om te volgen hoe de studenttevredenheid zich ontwikkelt. Dat wordt meegenomen bij het maken van onderwijsbeleid.

Landelijk Centrum Studiekeuze (voorheen Studiekeuze123) organiseert de NSE in opdracht van het Ministerie van OCW, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen en landelijke studentenbonden. Vanuit de universiteit leveren we een aantal gegevens van studenten aan LCSK, zodat de enquête kan worden afgenomen. Ook helpen studenten en medewerkers bij het promoten van de NSE, zodat zoveel mogelijk studenten meedoen.

Bekijk eerst de veelgestelde vragen over de NSE. Vind je daar het antwoord niet? Neem dan gerust contact op.

Vragen over jouw opleiding of faculteit?
Neem contact op met de Opleidingscommissie van je opleiding of met de assessor van jouw faculteit.

Algemene vragen?
Neem contact op met Eva Sweep via 
e.sweep@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.