Universiteit Leiden

nl en

Universitaire reglementen

Je belangrijkste rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in facultaire regelingen en onderwijsregelingen zoals de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) van je opleiding.

Bij de Universitaire reglementen vind je naast het Studentenstatuut en de OER, ook regelementen zoals  Reglement Inschrijving, college- en examengeld, de Regeling bindend studieadvies,  privacyreglementen, klachtenregelingen etc.

Je vindt alle reglementen op de reglementenpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.