Universiteit Leiden

nl en

Universitaire reglementen

Je belangrijkste rechten en plichten zijn opgenomen in het Studentenstatuut. De uitwerking hiervan vindt plaats in facultaire regelingen en onderwijsregelingen zoals de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) van je opleiding.

Bij de Universitaire reglementen vind je naast het Studentenstatuut en de OER ook reglementen zoals  Reglement Inschrijving, college- en examengeld, de Regeling bindend studieadvies, de regels bij gebruik van universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen, privacyreglementen, klachtenregelingen etc.

Je vindt alle reglementen op de reglementenpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.