Universiteit Leiden

nl en

Overige beurzen

Naast de regeling Financiële ondersteuning studenten – waaronder de bestuursbeurs valt –, het ondernemerschapsfonds en diverse buitenlandbeurzen, zijn er mogelijk nog andere beurzen waar je als student van de Universiteit Leiden aanspraak op kunt maken.

Curatorenfonds

Studenten die bij geen andere beurs aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage, kunnen een aanvraag doen bij de Curatorenfondsen.

Curatorenfondsen zijn bedoeld om bij te dragen aan de studiekosten van studenten, die niet in staat zijn om via een andere beurs financiële steun te krijgen. Deze fondsen zijn ook beschikbaar voor eenmalige bijdrages in de reiskosten naar studieactviteiten in het buitenland. De financiële situatie van de student wordt altijd meegenomen bij de aanvraag.

Bekijk de gehele aanvraagprocedure voor de Curatorenfondsen.

Meer informatie over de toekenning van de Curatorenfondsen kun je krijgen bij een studentendecaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.