Universiteit Leiden

nl en

Betaalwijzen

Je kunt het collegegeld op een aantal manieren betalen. Welke betaalwijze je kunt kiezen hangt af van je situatie.

Digitale (incasso)machtiging

Als je je hebt (her)ingeschreven bij de Universiteit Leiden, dan kun je voor een bekostigde opleiding betalen middels een digitale (incasso)machtiging. Je moet dan uit Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER), Suriname of Zwitserland komen, of je nationaliteit moet gelijkgesteld zijn aan de Nederlandse, én je moet een bankrekeningnummer uit een SEPA-land hebben.

De EER bestaat uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Studielink

Je moet voor de digitale (incasso)machtiging je betaalgegevens in Studielink invullen. Zodra het te betalen bedrag is vastgesteld wordt die mogelijkheid beschikbaar in Studielink. Je moet daar dan de optie voor de digitale (incasso)machtiging aanvinken. Lees ook de voorwaarden (op diezelfde pagina).

Rekeningnummer wijzigen
Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen in Studielink. (Bij sommige buitenlandse banken kan dit niet. In dat geval wijzig je je rekeningnummer door dit formulier te e-mailen naar de financiële administratie van de universiteit.)

Heb je vragen over het afgeven van een digitale (incasso)machtiging? Bekijk dan het Stappenplan of bezoek de Vraagbaak van Studielink.

Betaling door een derde

Als iemand anders je collegegeld betaalt door middel van digitale (incasso)machtiging, dan moet die persoon een bankrekeningnummer uit een SEPA-land hebben én een DigiD. Let erop dat het aanvragen daarvan tijd kost, als de persoon die jouw collegegeld betaalt nog geen DigiD heeft. Een DigiD aanvragen duurt maximaal vijf werkdagen.

Als je in Studielink hebt aangegeven dat iemand anders je collegegeld betaalt, dan ontvang je een e-mail met activeringscode zodra de hoogte van je collegegeld bekend is. Stuur deze door naar degene die gaat betalen, die kan dan op Studielink inloggen met zijn/haar persoonlijk DigiD. De gegevens van de betaler kunnen dan worden aangepast, waarna de (incasso)machtiging wordt bevestigd. 

In termijnen

Je kunt kiezen om het collegegeld in één keer van je rekening te laten halen of om in vijf termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen komt er eenmalig 24 euro aan administratiekosten bij.

2017/2018 

  • 26 oktober 2017
  • 27 december 2017
  • 26 februari 2018
  • 26 april 2018
  • 26 juni 2018

2018/2019

  • 25 oktober 2018
  • 24 december 2018
  • 25 februari 2019
  • 25 april 2019
  • 25 juni 2019

Je doet een niet-bekostigde opleiding of bent van buiten de EER

Kom je niet uit de EER óf volg je een niet-bekostigde opleiding? Dan kun je niet met digitale (incasso)machtiging betalen en krijg je automatisch een factuur toegestuurd. In deze factuur staat wat de hoogte van het collegegeld is en hoe je dit bedrag kunt voldoen.

Je werkgever betaalt

Als je werkgever je collegegeld betaalt, dan kun je een factuur aanvragen via de financiële administratie van de universiteit en die naar je werkgever doorsturen. Aangezien je zelf verantwoordelijk blijft voor de betaling van je collegegeld, sturen we de factuur naar jouw eigen correspondentieadres, zoals ingevuld in Studielink.

Zodra de factuur naar de werkgever is doorgestuurd, dient de werkgever het bedrag dat in de factuur staat over te maken onder vermelding van je studentnummer. Wanneer de werkgever betaalt is het alleen mogelijk om het collegegeld in één keer te voldoen.

Overschrijven of pinnen

Kun je of wil je het collegegeld niet via een digitale incassomachtiging betalen, dan kun je het collegegeld ook rechtstreeks overmaken of pinnen, óf dit laten doen door een derde partij. Als je hiervoor kiest is het alleen mogelijk om het collegegeld in één keer te voldoen.

Je moet wel je betaalgegevens invullen in Studielink. Daarna krijg je het te betalen bedrag  te zien.

Als een derde partij jouw collegegeld betaalt, moet je ook een volmacht ten behoeve van de betaling van het collegegeld volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar de financiële administratie van de universiteit.

Overschrijven

Je moet bij overschrijving aan de Universiteit Leiden altijd je studentnummer vermelden. Dit zijn de betalingsdetails:

Rekeninghouder: Universiteit Leiden
IBAN: NL71RABO0103257217
BIC/SWIFT: RABONL2U

Universiteit Leiden
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Rabobank
Schipholweg 105
2316 XC Leiden

Pinnen

Pinnen is mogelijk met betaalkaarten van Maestro of met het V PAY-logo. Let op! Het maximaal te pinnen bedrag kan per bank verschillen. Als dat bedrag lager is dan wat je aan collegegeld moet betalen, dan kun je in meerdere transacties pinnen.

In het geval van creditcard-transacties worden extra kosten in rekening gebracht.

Je studeert aan twee of meer instellingen

Volg je twee of meer opleidingen bij meerdere instellingen? Dan hoef je in de meeste gevallen maar één keer collegegeld te betalen. Bij de andere onderwijsinstelling(en) kun je dan een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) inleveren.

Je betaalt collegegeld aan een andere instelling en gaat ook in Leiden studeren

Alleen als je aan de Universiteit Leiden een opleiding doet waarvoor je het wettelijk collegegeld moet betalen (of een bedrag gelijkgesteld daaraan), dan kun je in Leiden een BBC laten zien. Die kun je aanvragen bij de andere onderwijsinstelling. Neem voor meer informatie over het inleveren van het BBC contact op met de Frontoffice Studentenzaken in Plexus.

Je betaalt collegegeld in Leiden en gaat ook aan een andere instelling studeren

Alleen als je aan de Universiteit Leiden een opleiding doet waarvoor je het wettelijk collegegeld betaalt (of een bedrag gelijkgesteld daaraan), dan kun je een BBC aanvragen bij het Frontoffice Studentenzaken in Plexus. Het document lever je vervolgens in bij de andere onderwijsinstelling.

Betaalwijze wijzigen

Wil je tijdens het collegejaar je betaalwijze wijzigen? Vul het formulier wijziging betaalwijze in en e-mail het naar de financiële administratie van de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie