Universiteit Leiden

nl en

Hoogte van het collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond, bepalen de hoogte van je collegegeld. Er zijn verschillende soorten collegegeld:

De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

 

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd):

 2016/2017    2017/2018 
 1.984 euro  2.006 euro

 
Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van:
2016/2017: 2.135 euro
2017/2018: 2.135 euro

 

Niet-bekostigde opleiding

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.

 

 2016 /2017 

 2017/2018 

MSc International Relations & Diplomacy

 16.750 euro

 16.750 euro

MSc Cyber Security 

 11.700 euro

 11.800 euro

LLM Adv. European & International Business Law

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. European & International Business Law (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. International Tax Law

 19.000 euro

 19.000 euro

LLM Adv. International Tax Law (deeltijd)

 9.550 euro

 9.550 euro

LLM Adv. Public International Law

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. Public International Law (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. Air & Space Law

 15.750 euro

 15.750 euro

LLM Adv. Air & Space Law (deeltijd)

 7.900 euro

 7.900 euro

LLM Adv. Air & Space Law, blended learning (per jaar)

 8.900 euro

 8.900 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. European Tax Law

 19.000 euro

 19.000 euro

LLM Adv. European Tax Law (deeltijd)

 9.550 euro

 9.550 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. International Children’s Rights

 15.000 euro

 15.000 euro

LLM Adv. International Children’s Rights (deeltijd)

 7.550 euro

 7.550 euro

LLM Adv. International Transfer Pricing

 19.000 euro

 19.000 euro

LLM Adv. International Transfer Pricing (deeltijd)

 9.550 euro

 9.550 euro

LLM Adv. Law & Finance 

  16.800 euro

LLM Adv. Law & Finance (deeltijd)

  8.400 euro

 

 

Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je in Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Faculteit + onderwijssoort/opleiding

 2016/2017   

 2017/2018  

Faculteit Governance & Global Affairs
- Bachelor
- Bachelor liberal arts & sciences
- Toeslag University College
- Master

 
 10.500 euro
 10.500 euro
 2.135 euro
 16.400 euro

 
 10.500 euro
 10.500 euro
 2.135 euro
 16.600 euro

Faculteit der Geesteswetenschappen
- Bachelor
- Master


 10.500 euro
 16.400 euro


 10.500 euro
 16.600 euro

Faculteit der Archeologie
- Bachelor
- Master


 10.500 euro
 16.400 euro


 10.500 euro
 16.600 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Bachelor
- Master


 10.500 euro
 16.400 euro


 10.500 euro
 16.600 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Bachelor
- Master


 10.500 euro
 16.400 euro


 10.500 euro
 16.600 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
- Bachelor
- bachelor Moleculair Science & Technology
- Master
- Master Industrial Ecology


 14.500 euro
 10.000 euro
 17.800 euro
 15.000 euro


 14.500 euro
 14.500 euro
 17.800 euro
 17.800 euro

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Bachelor
- Bachelor Biomedische Wetenschappen
- Master
- Master Biomedical Sciences

 
 16.800 euro
 14.500 euro
 24.000 euro
 17.800 euro


 17.000 euro
 14.500 euro
 24.900 euro
 17.800 euro

Voor niet-bekostigde opleidingen gelden afwijkende tarieven.

* Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van:
2016-2017: 2.135 euro

 

Tweede opleiding

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Toelichting instellingstarief voor tweede opleiding

Voor je eerste opleiding betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit daarnaast een bijdrage van de overheid, de rijksbijdrage. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit geen rijksbijdrage. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het instellingstarief: het wettelijk collegegeld plus het bedrag van de rijksbijdrage. Omdat de rijksbijdrage verschilt per opleiding is het instellingstarief niet voor iedere opleiding hetzelfde. Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

Voor studenten met de nationaliteit van een EER-land (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, die na september 1991 al een bachelorgraad, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald, geldt het volgende instellingstarief.

Tweede bacheloropleiding
 

Faculteit

 2016/2017   

 2017/2018  

Faculteit Governance & Global Affairs
- Bachelor
- Bachelor liberal arts & sciences
- Toeslag University College

 
 9.500 euro
 9.500 euro
 2.135 euro

 
 9.500 euro
 9.500 euro
 2.135 euro

Faculteit der Geesteswetenschappen

 9.500 euro

 9.500 euro

Faculteit der Archeologie

 9.500 euro

 9.500 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 9.500 euro

 9.500 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen

 9.500 euro

 9.500 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
- Bachelor
- bachelor Moleculair Science & Technology


 13.000 euro
 10.000 euro


 13.000 euro
 13.000 euro

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Bachelor
- Bachelor Biomedische Wetenschappen

 
 15.100 euro
 13.000 euro


 15.300 euro
 13.000 euro

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema voor collegegeld van de tweede bacheloropleiding (2017-2018).

* Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van:
2016-2017: 2.135 euro
 

Tweede masteropleiding

Ben je voor september 2010 begonnen met een masteropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede masteropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het masterdiploma is behaald, dan mag je middels een overgangsregeling het wettelijk collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Faculteit 

 2016/2017   

 2017/2018  

Faculteit Governance & Global Affairs

 14.700 euro

  14.900 euro

Faculteit der Geesteswetenschappen

 14.700 euro

 14.900 euro

Faculteit der Archeologie

 14.700 euro

 14.900 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 14.700 euro

 14.900 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen

 14.700 euro

 14.900 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
- Master
- Master Industrial Ecology


 16.000 euro
 15.000 euro


 16.000 euro
 16.000 euro

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Master
- Master Biomedical Sciences

 
 21.800 euro
 16.000 euro


 22.400 euro
 16.000 euro

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2017-2018).

 

Uitzonderingen

Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding er een is binnen het domein van de gezondheidszorg of een lerarenopleiding, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Begin je tijdens je eerste bachelor- of masteropleiding al een tweede bachelor- of masteropleiding, dan mag je die tweede opleiding ook afronden tegen het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief – mits je voor deze studie ononderbroken ingeschreven staat.
  • Begin je in het studiejaar direct nadat je je eerste bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden hebt afgerond een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Leiden, dan geldt het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijk tarief.

 

Premaster of schakelprogramma

Minder dan 45 EC

Als je, na een afgeronde bacheloropleiding, een premaster of schakelprogramma volgt, dan betaal je daar per studiepunt voor, als het programma minder dan 45 EC is.

2016/2017 2017/2018 2018/2019
33 euro per EC 33 euro per EC 33 euro per EC


45 EC of meer

Bij een programma van 45 EC of meer, dan betaal je het wettelijk collegegeld. Is het schakelprogramma meer dan 60 EC - en dus langer dan één jaar - óf als je vakken volgt buiten het schakelprogramma, dan betaal je het instellingscollegegeld van de betreffende opleiding (zie ‘Tweede opleiding’).