Universiteit Leiden

nl en

Hoogte van het collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Collegejaar 2021-22: korting vanwege corona 

De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus besloten om 1.084 euro korting te geven op het collegegeld voor het collegejaar 2021-2022. Deze korting geldt zowel voor het wettelijk collegegeld als het instellingscollegegeld, ook voor niet-EER studenten en studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen. In de bedragen die je op deze website ziet, is de korting al verwerkt.

Er zijn verschillende soorten collegegeld. De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding in Nederland volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd):

 2020/2021   2021/2022*
2.143 euro 1084 euro

*De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus een korting ingesteld voor het collegejaar 2021-2022.

Fee LUC
Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van: 2.485 euro.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019
Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

 

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.

Bekijk het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen

Niet-bekostigde opleidingen

MSc International Relations & Diplomacy

MSc Cyber Security 

LLM Adv. European & International Business Law

LLM Adv. European & International Business Law (deeltijd)

LLM Adv. Public International Law

LLM Adv. Public International Law (deeltijd)

LLM Adv. Air & Space Law

LLM Adv. Air & Space Law (deeltijd)

LLM Adv. Air & Space Law, blended learning (per jaar)

LLM Adv. Law & Digital Technologies

LLM Adv. Law & Digital Technologies (deeltijd)

LLM Adv. European & International Human Rights Law

LLM Adv. European & International Human Rights Law (deeltijd)

LLM Adv. International Civil & Commercial Law

LLM Adv. International Civil & Commercial Law (deeltijd)

LLM Adv. International Children’s Rights

LLM Adv. International Children’s Rights (deeltijd)

LLM Adv. Law & Finance 

LLM Adv. Law & Finance (deeltijd)

LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration

LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)

 

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je in Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Voor niet-bekostigde opleidingen gelden afwijkende tarieven.

Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van 2.485 euro.

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding in Nederland betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Toelichting instellingstarief voor tweede opleiding

Voor je eerste opleiding in betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit daarnaast een bijdrage van de overheid, de rijksbijdrage. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit geen rijksbijdrage. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het instellingstarief: het wettelijk collegegeld plus het bedrag van de rijksbijdrage. Omdat de rijksbijdrage verschilt per opleiding is het instellingstarief niet voor iedere opleiding hetzelfde. Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

Voor studenten die na september 1991 al een bachelordiploma, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald bij een Nederlandse onderwijsinstelling en in het bezit zijn van een nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden), Suriname of Zwitserland, gelden de volgende instellingstarieven.

Tweede bacheloropleiding
Volg je een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede bacheloropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het bachelordiploma is behaald, dan mag je middels een overgangsregeling het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor tweede bacheloropleiding (2021/2022).

Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van 2.485 euro.

Tweede masteropleiding

Volg je een masteropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede masteropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het masterdiploma is behaald, dan mag je middels een regeling het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan het stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2021/2022).

Uitzonderingen

Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding, je eerste opleiding is binnen het domein van de gezondheidszorg, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Als je tweede opleiding een lerarenopleiding is, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.

 

 

Programma van 45 to 60 EC

  • Collegejaar 2021-2022: 19 euro per EC*
  • Overige collegejaren: 37 euro per EC

*De overheid heeft vanwege de situatie rond het coronavirus een korting ingesteld voor het collegejaar 2021-2022.

Programma van 60 EC of meer

  • Voor premasters/schakelprogramma's van 60 EC of meer geldt het wettelijke collegegeld voor het betreffende collegejaar.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.