Universiteit Leiden

nl en

Hoogte van het collegegeld

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal dingen: uit welk land je afkomstig bent, welke opleiding je doet en of je eerder al eens een opleiding hebt afgerond.

Er zijn verschillende soorten collegegeld. De exacte hoogte van het collegegeld kan per opleiding verschillen, ook binnen het type collegegeld.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld geldt voor studenten die voor het eerst een bekostigde opleiding in Nederland volgen en die de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Wettelijke collegegeld (zowel voltijd als deeltijd):

 2019/2020   2020/2021
2.083,-  euro 2.143,-  euro

 
Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast nog een institutional fee van:
2019/2020: 2.335,- euro
2020/2021: 2.385,- euro

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019
Vanaf studiejaar 2018-2019 wordt het collegegeld voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten gehalveerd. Kijk voor de voorwaarden en relevante informatie op de infographic van de Rijksoverheid.

Als een opleiding niet wordt gefinancierd door de overheid, dan heet dat een niet-bekostigde opleiding. Je betaalt dan het instellingstarief voor niet-bekostigde opleidingen. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding.

 

 2019/2020 

2020/2021

MSc International Relations & Diplomacy

 16.950 euro  

Instellingstarief niet-bekostigde opleiding 2020/2021

MSc Cyber Security 

 12.200 euro

LLM Adv. European & International Business Law

 17.500 euro

LLM Adv. European & International Business Law (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. Public International Law

 17.500 euro

LLM Adv. Public International Law (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. Air & Space Law

 17.500 euro

LLM Adv. Air & Space Law (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. Air & Space Law, blended learning (per jaar)

 9.250 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies

 17.500 euro

LLM Adv. Law & Digital Technologies (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law

 17.500 euro

LLM Adv. European & International Human Rights Law (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law

 17.500 euro

LLM Adv. International Civil & Commercial Law (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. International Children’s Rights

 17.500 euro

LLM Adv. International Children’s Rights (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Adv. Law & Finance 

 17.500 euro

LLM Adv. Law & Finance (deeltijd)

 8.750 euro

LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration

 17.500 euro
 

LLM Intern. Dispute Settlement and Arbitration (deeltijd)  8.750 euro
LLM Global and European Labour Laws  17.500 euro

LLM Global and European Labour Laws (deeltijd)

 8.750 euro

 

Kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan betaal je in principe een instellingstarief. Maar als je op basis van je verblijfsdocument in aanmerking komt voor studiefinanciering via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), dan betaal je alsnog het wettelijke collegegeld. Welke verblijfsdocumenten je dan moet hebben kun je terugvinden in dit nationaliteitenschema.

Als je geen recht op studiefinanciering hebt en kom je niet uit de EER, Suriname of Zwitserland, dan kun je hieronder terugvinden wat het collegegeld van je opleiding is. Dit tarief geldt zowel voor voltijd- als deeltijdstudenten.

Let op! Studeer je in Leiden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, dat zijn de tarieven van toepassing die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Faculteit + onderwijssoort/opleiding

 2019/2020  

2020/2021

Faculteit Governance & Global Affairs
- Bachelor
- Bachelor liberal arts & sciences
- Toeslag University College
- Master

 

 10.800 euro
 10.800 euro
 2.335 euro
 17.500 euro

Faculteit der Geesteswetenschappen
- Bachelor
- Master

 

 10.800 euro
 17.500 euro

Faculteit der Archeologie
- Bachelor
- Master

  
 10.800 euro
 17.500 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
- Bachelor
- Master

  
 10.800 euro
 17.500 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Bachelor
- Master

  
 
 10.800 euro
 17.500 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
- Bachelor
- Master
- Master Industrial Ecology
- Master Industrial Ecology (herinschrijvers)

 

 15.000 euro
 18.300 euro
 18.300 euro
 16.500 euro
 

Faculteit Geneeskunde/LUMC
- Bachelor Geneeskunde
- Master Geneeskunde
- Master Farmacie
- Master Biomedical Sciences
- Master Vitality and Ageing
  
 17.500 euro
 25.600 euro
 25.600 euro
 18.300 euro
 18.300 euro
ICLON Master lerarenopleiding  2.083 euro


Voor niet-bekostigde opleidingen gelden afwijkende tarieven.

Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van: 2019-2020: 2.335 euro

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding in Nederland betaal je het instellingstarief, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld.

Toelichting instellingstarief voor tweede opleiding

Voor je eerste opleiding in betaal je het wettelijk collegegeld. Om de kosten van het onderwijs te dekken ontvangt de universiteit daarnaast een bijdrage van de overheid, de rijksbijdrage. Voor een tweede opleiding krijgt de universiteit geen rijksbijdrage. Daarom betaal je voor een tweede opleiding het instellingstarief: het wettelijk collegegeld plus het bedrag van de rijksbijdrage. Omdat de rijksbijdrage verschilt per opleiding is het instellingstarief niet voor iedere opleiding hetzelfde. Lees de uitgebreide toelichting op het instellingstarief voor een tweede opleiding.

Voor studenten die na september 1991 al een bachelordiploma, doctoraal, ingenieurs- of hbo-diploma hebben behaald bij een Nederlandse onderwijsinstelling en in het bezit zijn van een nationaliteit van een EER-land (Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), Suriname of Zwitserland, gelden de volgende instellingstarieven.

Tweede bacheloropleiding
Ben je in of na september 2010 begonnen met een bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede bacheloropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het bachelordiploma is behaald, dan mag je middels een overgangsregeling het wettelijk collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Faculteit

 2019/2020  

 2020/2021
Faculteit Governance & Global Affairs
- Bachelor
- Bachelor liberal arts & sciences
- Toeslag University College
- Toeslag University College eerstejaars
 
 
 9.700 euro
 9.700 euro
 
 2.335 euro
 1.168 euro
Tweede bacheloropleiding 2020/2021

Faculteit der Geesteswetenschappen

 9.700 euro

Faculteit der Archeologie

 9.700 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 9.700 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen
- Bachelor
- Bachelor Pedagogische Wetenschappen (onderdeel Academische Pabo)

 
 
 9.700 euro
 2.083 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

 13.500 euro

Faculteit Geneeskunde/
LUMC
- Bachelor Geneeskunde
- Bachelor Biomedische Wetenschappen

  
 
 15.800 euro
 13.500 euro

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan:

stroomschema collegegeld voor tweede bacheloropleiding (2020/2021)
stroomschema collegegeld voor tweede bacheloropleiding (2019/2020)

Studenten die Liberal Arts & Sciences studeren aan het Leiden University College The Hague (LUC) betalen daarnaast ook nog een institutional fee van: 2019-2020: 2.335 euro

Tweede masteropleiding

Ben je voor september 2010 begonnen aan een masteropleiding aan de Universiteit Leiden en start je daarop aansluitend een tweede masteropleiding in hetzelfde studiejaar, óf het studiejaar volgend op het studiejaar waarin het masterdiploma is behaald, dan mag je middels een regeling het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen (zie ook ‘Uitzonderingen’).

Faculteit 

 2019/2020  

2020/2021

Faculteit Governance & Global Affairs

 15.800 euro

Tweede masteropleiding 2020/2021

Faculteit der Geesteswetenschappen

 15.800 euro

Faculteit der Archeologie

 15.800 euro

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 15.800 euro

Faculteit der Sociale Wetenschappen

 15.800 euro

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
- Master
- Master Industrial Ecology

 
 
 16.500 euro
 16.500 euro

Faculteit Geneeskunde/
LUMC
- Master Geneeskunde
- Master Farmacie
- Master Biomedical Sciences
- Master Vitality and Ageing
  
 
 23.100 euro
 23.100 euro
 16.500 euro
 16.500 euro

ICLON Master Lerarenopleiding

  2.083 euro

Let op! Voor studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland geldt een ander tarief. Kijk daarvoor onder het betreffende kopje ‘Studenten van buiten de EER, Suriname of Zwitserland’.

Weet je niet precies of het wettelijk collegegeld voor jou geldt, of dat je het instellingstarief moet betalen? Raadpleeg dan:

stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2020/2021)
stroomschema collegegeld voor de tweede masteropleiding (2019/2020)

Uitzonderingen

Als je de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland hebt, dan mag je in sommige gevallen toch het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld betalen.

  • Als je tweede opleiding, je eerste opleiding is binnen het domein van de gezondheidszorg, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.
  • Als je tweede opleiding een lerarenopleiding is, dan betaal je het instellingscollegegeld, ter hoogte van het wettelijke tarief.

 

 

2020/2021

Voor een premaster betaal je per EC. Voor het studiejaar 2020-2021 betaal je € 37 per EC.
Wanneer je een premaster volgt van 60 EC of meer, betaal je het maximale bedrag van € 2.143,- per jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.