Universiteit Leiden

nl en

Herinschrijven

Zolang je bezig bent met je bacheloropleiding, moet je je elk jaar herinschrijven. Ook voor de masteropleiding moet je je zelf actief inschrijven.

Inschrijven

Begin je voor het eerst met een studie aan de Universiteit Leiden, dan moet je je aanmelden. Voor de meeste opleidingen doe je dat via Studielink. Studenten die niet door de overheid bekostigde opleidingen doen, moeten een verzoek tot inschrijving indienen. Uitgebreide informatie over de inschrijfprocedure vind je op studereninleiden.nl en mastersinleiden.nl. De officiële regels rondom inschrijving vind je in de Regeling inschrijving, college- en examengeld.

Herinschrijving

In Studielink kun je een verzoek tot herinschrijving doen per 1 september en een verzoek tot inschrijving per 1 september en 1 februari. Let op! Wanneer je een verzoek tot inschrijving voor een bacheloropleiding doet per 1 februari heb je hier wel schriftelijke toestemming van de opleiding nodig. 

Buiten de masters bij het LUMC en enkele opleidingen van de Faculteit W&N is inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari niet mogelijk, tenzij het een uitzonderlijke situatie betreft, zoals bijvoorbeeld studieonderbreking door ziekte of onderwijskundige overmacht. Als dat het geval is, kun je het beste contact opnemen met de Frontoffice Studentenzaken in Studentencentrum Plexus.

Verlate herinschrijving

Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je kunt je bijvoorbeeld niet op 1 september nog per 1 september inschrijven.

Inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari is alléén mogelijk als je je voor de master geneeskunde, biomedische wetenschappen of een masteropleidingen binnen de faculteit W&N wilt inschrijven. Let op! Er is dan er wel schriftelijke toestemming van de opleiding nodig.

DigiD noodprocedure

Als je te laat bent met het aanvragen van je activeringscode van DigiD, maar wel op tijd bent voor de aanmelddeadline, kan je een verzoek tot inschrijving indienen bij de centrale studentenadministratie via het formulier Verzoek inschrijving Studielink.
Let op: Vraag alsnog z.s.m. je activeringscode aan, deze heb je nodig om de inschrijfprocedure af te ronden. 

Inschrijven voor een premaster

Het kan zijn dat je voorbereidende bachelorvakken moet volgen, voor je aan je masteropleiding kunt beginnen (een premaster). Om je voor deze vakken in te kunnen schrijven, moet je je eerst inschrijven bij de betreffende bachelorpleiding. In het toelatingsbesluit dat je van je faculteit ontvangt lees je voor welke opleiding en vakken je je moet inschrijven en hoe je dat via Studielink doet.

Anders studerenden

Volg je vanuit een andere universiteit slechts enkele vakken bij de Universiteit Leiden? Dan ben je een zogenoemde niet-reguliere student of een anders studerende. Daarvoor gelden apart inschrijfprocedures. Lees hier welk type anders studerenden er zijn:

Contractstudent

Je volgt vakken en doet tentamens bij de Universiteit Leiden, maar volgt niet het gehele studieprogramma. Inschrijving regel je bij de opleiding zelf, dus neem voor meer informatie hierover contact op met de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding.

Gaststudent

Als je staat ingeschreven aan een andere universiteit, maar enkele vakken volgt aan de Universiteit Leiden, dan ben je een gaststudent. Je schrijft je daarvoor in via een inschrijfformulier en betaalt collegegeld aan de universiteit waar je al staat ingeschreven.

Toehoorders/aanschuifonderwijs

Als je een aantal vakken wilt volgen, maar geen tentamens wilt afleggen, dan kun je je inschrijven voor het aanschuifonderwijs aan de Universiteit Leiden. Je betaalt voor een heel collegejaar en kunt dan onbeperkt vakken naar keuze volgen. Wil je wel tentamens afleggen, dan word je ingeschreven voor contractonderwijs.

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Houd rekening met de deadlines 1 april (voor herstart in september) en 1 november (herstart in februari).