Universiteit Leiden

nl en

(Her)inschrijven

Zolang je bezig bent met je bacheloropleiding, moet je je elk jaar herinschrijven. Ook voor de masteropleiding moet je je zelf actief inschrijven.

Inschrijven

Inschrijven voor bachelor of master
Begin je voor het eerst met een bachelor- of masterstudie aan de Universiteit Leiden, dan moet je je aanmelden.

De regels rondom inschrijving vind je in de Regeling inschrijving, college- en examengeld.

Van bachelor naar master
Om te kunnen beginnen aan de master van jouw keuze, moet je zijn afgestudeerd voor je bachelor. Dit is geregeld in de Wet Hoger Onderwijs, de zogenaamde 'harde knip'. Controleer of jouw bachelor opleiding direct toegang geeft tot de masteropleiding. Ben  je niet direct toelaatbaar? Dien dan een verzoek tot toelating in.

Herinschrijving

In Studielink kun je een verzoek tot herinschrijving doen per 1 september en een verzoek tot inschrijving per 1 september en 1 februari. Let op: een  verzoek tot inschrijving voor een bacheloropleiding in het eerste jaar per 1 februari is niet mogelijk.

Buiten de masters bij het LUMC en enkele opleidingen van de Faculteit W&N is inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari niet mogelijk, tenzij het een uitzonderlijke situatie betreft, zoals bijvoorbeeld studieonderbreking door ziekte of onderwijskundige overmacht. Als dat het geval is, kun je het beste contact opnemen met de Frontoffice Studentenzaken in Studentencentrum Plexus.

Verlate herinschrijving

Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je kunt je bijvoorbeeld niet op 1 september nog per 1 september inschrijven.

Inschrijving op een andere datum dan 1 september of 1 februari is alléén mogelijk als je je voor de masteropleidingen van het LUMC of een masteropleidingen binnen de faculteit W&N wilt inschrijven.

Inschrijven voor een premaster

Het kan zijn dat je voorbereidende bachelorvakken moet volgen, voor je aan je masteropleiding kunt beginnen (een premaster). Om je voor deze vakken in te kunnen schrijven, moet je je eerst inschrijven bij de betreffende bachelorpleiding. In het toelatingsbesluit dat je van je faculteit ontvangt lees je voor welke opleiding en vakken je je moet inschrijven en hoe je dat via Studielink doet.

Om toegelaten te kunnen worden tot een premaster, moet je vanwege de 'harde knip' in bezit zijn van het bachelordiploma waarmee je toegang vraagt. Als je bijvoorbeeld van een andere universiteit of hogeschool komt, moet je het diploma waarmee je jezelf bij ons aanmeldt behalen vóórdat je premaster aanvangt.

Anders studerenden

Volg je vanuit een andere universiteit slechts enkele vakken bij de Universiteit Leiden? Dan ben je een zogenoemde niet-reguliere student of een anders studerende. Daarvoor gelden apart inschrijfprocedures. Lees hier welk type anders studerenden er zijn:

Contractstudent

Je volgt vakken en doet tentamens bij de Universiteit Leiden, maar volgt niet het gehele studieprogramma. Inschrijving regel je bij de opleiding zelf, dus neem voor meer informatie hierover contact op met de onderwijsadministratie van de betreffende opleiding.

Gaststudent

Als je staat ingeschreven aan een andere onderwijsinstelling, daar collegegeld betaalt en één of meer vakken aan de Universiteit Leiden wilt volgen, schrijf je je in als gaststudent. Je inschrijving is één collegejaar geldig. Voor een volgend collegejaar moet je je dus opnieuw inschrijven.

Stap 1: Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Dit is het bewijs dat je collegegeld hebt betaald aan het onderwijsinstituut waar je staat ingeschreven. Je kunt het BBC op twee manieren aanleveren:

  • Je onderwijsinstelling verstuurt een digitaal BBC naar de Universiteit Leiden, of
  • Je vraagt een origineel BBC aan bij je onderwijsinstelling en verstuurt dat per post.
Stap 2. Verklaring studieadviseurs

Je hebt toestemming nodig van zowel je eigen studieadviseur, als de studieadviseur van je opleiding bij de Universiteit Leiden. Vraag hen om onderstaande verklaringen in te vullen. Deze upload je bij je aanvraag.

Stap 3: Inschrijven

Vul het Formulier Verzoek tot inschrijving gaststudent in.

Toehoorders/aanschuifonderwijs

Als je een aantal vakken wilt volgen, maar geen tentamens wilt afleggen, dan kun je je inschrijven voor het aanschuifonderwijs aan de Universiteit Leiden. Je betaalt voor een heel collegejaar en kunt dan onbeperkt vakken naar keuze volgen. Wil je wel tentamens afleggen, dan word je ingeschreven voor contractonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.