Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Verplichte inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen. Geen inschrijving nodig voor toetsing.

Voor alle studenten Geesteswetenschappen is het verplicht zich in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Je schrijft je in via uSis. Dat geldt zowel voor de verplichte onderdelen als voor de studieactiviteiten die je in de keuzeruimte (minor) volgt. Alleen voor je bachelor-eindwerkstuk en voor de masterscriptie hoef je je niet in te schrijven, dat gebeurt via de onderwijsadministratie.

Zie voor meer informatie deze pagina.

NB: Voltijd eerstejaars bachelorstudenten worden voor de colleges die in september beginnen meestal ingeschreven door hun opleiding. Ook voor hen geldt: controleer op tijd of je staat ingeschreven!

Inschrijven voor hoorcolleges en werkgroepen

Voor hoorcolleges en werkgroepen schrijf je je tijdig in via uSis. Sommige werkgroepen hebben een beperkte capaciteit en kunnen snel vol zijn. Niet ingeschreven staan voor een cursus kan betekenen dat je niet mag deelnemen aan de afsluitende tentamens van de cursus.

  • Semester 1: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 1e semester is voor cursussen in de Bachelor mogelijk vanaf 15 juli 13.00 uur  en voor cursussen in de Master vanaf 16 juli 13.00 uur tot en met 14 dagen voor de start van het onderwijs.
  • Semester 2: Inschrijven voor een hoorcollege of werkgroep in het 2e semester is voor cursussen in de Bachelor mogelijk vanaf 15 december 13.00 uur en voor cursussen in de Master vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 14 dagen voor de start van het onderwijs.

Daarna is het niet meer mogelijk om je zélf in te schrijven via uSis. Ben je te laat met inschrijven voor hoorcolleges en werkcolleges, dan kun je contact opnemen met de onderwijsadministratie. Je hebt hiervoor toestemming van de docent nodig. Voor kerncurriculumvakken neem je contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Inschrijven (deel)tentamens, essays, schrijfopdrachten en herkansingen

Inschrijving voor toetsing is niet nodig. De onderwijsadministratie schrijft je in voor de toetsing van elke cursus. Dit gebeurt voor de eerste semestercursussen in de eerste twee weken van oktober en voor de tweede semestercursussen in de eerste twee weken van maart. Mocht je ingeschreven zijn en toch niet deelnemen aan de toetsing, word je verzocht dit door te geven aan de onderwijsadministratie van de opleiding of bij het studiepunt van de Faculteit in het Lipsius.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.