Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Om voldoende tentamenformulieren, zaalcapaciteit, surveillanten e.d. te regelen moeten we op tijd weten hoeveel studenten deelnemen aan een tentamen. Je moet je als student zelf inschrijven voor tentamens en hertentamens. Studieadviseurs en blokcoördinatoren zijn niet bevoegd om studenten voor een tentamen of toets aan te melden.

Wanneer kun jij je inschrijven?

Je kunt je tot uiterlijk 10 dagen voor de datum van het tentamen inschrijven. De definitieve sluitingsdatum staat in het tentamenrooster op Blackboard.

Inschrijven voor (her)tentamens

  1. Schrijf je in voor een tentamen via uSis. Je krijgt een bevestigingsmail en kunt direct controleren of je bent ingeschreven. Als je je inschrijft voor een tentamen waartoe je niet gerechtigd bent, wordt je inschrijving door de studentenadministratie geannuleerd.
  2. Controleer de kandidatenlijst die drie dagen voor de sluitingsdatum op Blackboard wordt gepubliceerd in de module 'Onderwijszaken Geneeskunde'.  Sta je er niet bij, dan heb je nog tot de officiële sluitingsdatum om je aan te melden via uSis.

Niet ingeschreven voor een (her)tentamen? Na de sluitingsdatum wordt de definitieve deelnemerslijst via Blackboard gepubliceerd. Ben je niet ingeschreven, dan mag je helaas niet deelnemen.

In enkele gevallen  is de uitslag van het tentamen later dan 10 dagen voor de herkansing bekend. Bij deze hertentamens geldt een alternatieve deadline voor het inschrijven in uSis.

Tot de sluitingsdatum voor de inschrijving is het ook mogelijk om je uit te schrijven in uSis. Na de sluitingsdatum kun je je met opgaaf van redenen per mail afmelden bij de studieadviseur (niet bij de blokcoördinator).  Dit is alleen mogelijk in het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij niet tijdig afmelden krijg je een ‘niet deelgenomen’ (ND) en dit geldt dan wel als een tentamenkans.

Voortgangstoets

De voortgangstoets wordt in samenwerking met zes umc's ontwikkeld en tegelijkertijd afgenomen. De regels wijken daarom af van de gebruikelijke regels voor inschrijving en deelname aan tentamens. Informatie over de voortgangstoets, aanmelding, deelname etc. vind je op Blackboard in de module 'Voortgangstoets' en op de website van de voortgangstoets. Let wel op: de sluiting van de inschrijving is gemiddeld 1 maand voor de exacte datum van de toets.

Inschrijving als gaststudent/bijvakstudent

Studenten van de Universiteit Leiden en van andere universiteiten zijn welkom als gaststudent om vakken te volgen van de bachelor Geneeskunde.

Deelname is alleen mogelijk bij akkoord van de opleiding Geneeskunde. Er is sprake van een beperkte capaciteit.  
Om in aanmerking te komen voor een plek als gaststudent moet je het formulier ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent’ invullen. Verder moet je kunnen aantonen dat je over voldoende achtergrondkennis beschikt om het vak/de vakken te kunnen volgen. Informatie over de vakken vind je in de studiegids. Wanneer de vakken gegeven worden staat in het onderwijsrooster. Helaas is het volgen van praktisch onderwijs (snijzaal) niet mogelijk!

1. Stuur uiterlijk 6 weken voordat het vak start de volgende documenten naar osp@lumc.nl:

De studieadviseur van het LUMC legt het verzoek voor aan de coördinator van het betreffende blok. Gaat deze akkoord, dan krijg je van de studieadviseur het ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent’ ondertekend retour en het verzoek de verklaring voor LUMC studenten (confidentialiteitverklaring) in te vullen.

2. Schrijf je in bij de universiteit Leiden: stuur de volgende documenten op naar de Universiteit Leiden (zie adres bovenaan ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent’)

  • ‘Verzoek tot inschrijving als gaststudent’ ingevuld en ondertekend door jezelf, de studieadviseur van de opleiding waar je nu staat ingeschreven en de studieadviseur van het LUMC
  • Bewijs Betaald Collegegeld, dit kun je afhalen bij de universiteit van je hoofdstudie

3. Afhandeling inschrijving: na inschrijving door de Universiteit Leiden krijg je een studentnummer, een u-account en toegang tot online leeromgeving Blackboard. De studieadviseur van het LUMC zorgt dat je wordt aangemeld voor het betreffende blok en informeert je waar nodig.

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op de met de studieadviseur via osp@lumc.nl.

Digitaal toetsen

Tijdens je studie worden de tentamens van een aantal vakken digitaal getoetst in plaats van op papier. Wanneer dit toetsen betreft waarbij geen andere internetbronnen geraadpleegd mogen worden, dan worden tablets beschikbaar gesteld die hiervoor beveiligd zijn. Om bekend te raken met het toetsingssysteem en de vraagtypes kun je alvast een demotoets maken. Ook is er een instructiedocument beschikbaar, waarin wordt uitgelegd hoe digitaal toetsen in de praktijk werkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.