Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Verplicht voor alle onderdelen

Je moet je inschrijven voor alle onderdelen van je vakken, zoals hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Dit geldt zowel voor de verplichte onderdelen van je opleiding als voor studieactiviteiten binnen je keuzeruimte. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Uitzonderingen

Ben je voltijd eerstejaars bachelorstudent, volg je een premaster of ben je bij een andere universiteit ingeschreven? Dan verloopt jouw inschrijving anders. Je ontvangt hierover bericht.

Plannen en inschrijven via MyStudymap

Je schrijft je in via MyStudymap. In dit systeem kun je je inschrijving van tevoren ook plannen. Zo kun je op je gemak alles klaarzetten en je bij de start van de inschrijfperiode in één keer inschrijven voor al je vakken. Let op: je planning is geen (voor)inschrijving en biedt dus géén garantie op een plek.

Hoe het werkt

Bekijk de uitleg en veelgestelde vragen over plannen en inschrijven in MyStudymap.

Wanneer?

Plannen

Collegejaar 2022-2023
Waarvoor Wie Wanneer
Eerste semester Bachelor & master Vanaf 15 juni 2022 om 13.00 uur
Tweede semester Bachelor & master Vanaf 15 november 2022 om 13.00 uur

Inschrijven

Collegejaar 2022-2023
Waarvoor Wie Wanneer
Eerste semester Bachelor Vanaf 12 juli 2022 om 13.00 uur
Master Vanaf 13 juli 2022 om 13.00 uur
Tweede semester Bachelor Vanaf 13 december 2022 om 13.00 uur
Master Vanaf 14 december 2022 om 13.00 uur

Deadline

De uiterste inschrijfdatum vind je in de vakinformatie in de studiegids. Voor de meeste vakken kun je je inschrijven tot 14 dagen voor de start van het onderwijs.

Bij drukte: ticketsysteem

Op drukke momenten werkt MyStudymap met een ticketsysteem om te voorkomen dat het systeem overbelast raakt. Dat werkt als volgt:

 • Als je naar MyStudymap gaat, kom je in een wachtrij. Je ziet op welke plek je in de wachtrij staat en hoelang het ongeveer gaat duren. Je kunt ook instellen dat je een e-mail ontvangt kort voor je aan de beurt bent.
 • Als je aan de beurt bent, heb je tien minuten de tijd om in te loggen. Doe je dan niet, dan krijg je een nieuwe plek in de wachtrij.
 • Als je eenmaal bent ingelogd, kun je gaan plannen en/of inschrijven.

Status van je inschrijving

Op het statusscherm in MyStudymap kun je zien of je ingeschrijving is gelukt. Je krijgt in dat geval ook toegang tot de cursusomgeving in Brightspace en het vak verschijnt in je persoonlijke rooster in MyTimetable. Let op: aan het begin van de inschrijfperiode kan het erg druk zijn. Het kan daarom een paar uur duren voor al je inschrijvingen zijn verwerkt.

Tentamens: voorinschrijving bevestigen

Als je je inschrijft voor een tentamen is dat slechts een zogeheten voorinschrijving. Je moet je deelname hierna nog bevestigen in MyStudymap. Dit kun je tot uiterlijk tien dagen voor het tentamen doen. Je ontvangt hierover ook bericht. Als je je deelname niet op tijd bevestigt, kun je niet meedoen aan het tentamen.

Vragen

Een overzicht van alle onderwijsroosters van de rechtenfaculteit, met uitzondering van de Advanced LLM opleidingen, vind je hier onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

De Universiteit Leiden gaat een nieuw studentenportaal in gebruik nemen. Het studentenportaal wordt nog verder ontwikkeld. Voor het nieuwe collegejaar gaan alle reguliere bachelor- en masterstudenten (van de universiteit Leiden) het onderwijs en de tentamens plannen, (voor)aanmelden en inschrijven in ‘Mystudymap’.

Vanaf 15 juni 13:00 uur is het mogelijk om te plannen in MyStudymap. 

Planning onderwijs én tentamens

 1. Ga naar het studentenportaal via deze link en klik op MyStudymap.
 2. Open je studieplan. Hier zie je je studieprogramma uitgesplitst in het 1e en 2e semester, en welke vakken je nog moet halen.   
 3. Kies per vak dat je wilt volgen:
 • één of meerdere studieactiviteiten (hoorcollege en tentamens)
 • Een werkgroep naar keuze. LET OP: de dag en tijd is alleen van de eerste bijeenkomst. Het kan dus elke week een ander tijdstip zijn.
 • En klik op ‘opslaan’.
 • Je kunt bij het 'Vrije Keuze/extra curriculair' ook een keuzevak/minorvak toevoegen. Je kunt een vak toevoegen vanuit de studiegids en een planning maken zoals hierboven vermeld. 
 • Vooraanmelding voor hertentamens is dan nog niet mogelijk. Deze gaan 30 dagen voor de tentamendatum open voor aanmelding via MyStudymap.
 1. Na de selectie kan je je conceptrooster bekijken.
 2. Weken met overlappende activiteiten zijn gemarkeerd met een rode stip.  
 3. Je kunt teruggaan naar je studieplan om een keuze te wijzigen.
 4. Heb je je rooster gecontroleerd dan ga je naar tabblad ‘Klaar voor verzending’.
 5. Controleer hier alles waar je je voor wilt aanmelden.
 6. Je hebt nu een planning gemaakt en alles ‘klaar’ gezet. Met het doorlopen van deze stappen is de aanmelding nog niet voltooid en geeft geen garantie op een plaats in de gekozen werkgroep.
 7. Je kunt de geplande aanmeldingen pas écht verzenden op 12 juli (Bachelor) of 13 juli (Master) vanaf 13:00 uur.
 8. Voor uitgebreide uitleg over plannen in Mystudymap en voor vragen, kijk onderaan bij tabblad 'algemeen' van deze pagina en de hulpfunctie (rechts) in MyStudymap.

Eerstejaars voltijdstudenten (die in een tutorgroep zijn ingedeeld) worden door het OIC aangemeld voor het onderwijs en de (her)tentamens. Je krijgt daar per email een bevestiging van.

Eerstejaars studenten die niet in een tutorgroep zijn ingedeeld moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en (her)tentamens. Lees hoe je dit doet de tekst onder het kopje Aanmelding onderwijs en tentamens Bachelor en Master hieronder.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.  Daar vind je alle informatie per vak en over de vormen van onderwijs. 
Nadat je bent aangemeld in uSis voor het onderwijs of tentamen van een vak, krijg je toegang tot dat vak in Brightspace. Meer informatie over Brightspace zie de website.

Voor propedeusetentamens geldt dat er per jaar maximaal twee kansen bestaan om een tentamen te maken.

Studenten in een tutorgroep 
Studenten ingedeeld in een tutorgroep zijn verplicht deel te nemen aan de eerste kans én de tussentoets. Meer informatie krijg je via uMail.

Deeltijd- of voltijdstudent (niet in een tutorgroep)
Je hoeft niet deel te nemen aan de eerste kans, maar áls je deelneemt moet je wel minimaal een 4 behalen om toegang te krijgen tot het hertentamen.

Heeft een propedeusevak een tussentoets, dan is het afleggen van deze tussentoets voorwaarde om mee te kunnen doen aan het eerste tentamen. Studenten die de tussentoets van een vak missen kunnen dit vak alleen nog afronden door de herkansing te benutten.

Taaltoets

 • Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen.
 • Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken.
 • De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. 
 • Om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving van de Taaltoets in Brightspace, dien je je in te schrijven via uSis voor het tentamen.
 • Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace.
 • Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. 
 • Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Meer informatie over LLP (verplichte tutoraatsbijeenkomsten en de taaltoets) vind je hier.

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en (her)tentamens. Check hiervoor de vakbeschrijving van het betreffende vak in de studiegids. Alle roostergegevens zijn in uSis opgenomen.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden.  Daar vind je alle informatie per vak en over de vormen van onderwijs. 
Nadat je bent aangemeld in uSis voor het onderwijs of tentamen van een vak, krijg je toegang tot dat vak in Brightspace. Meer informatie over Brightspace zie de website.

 1. Na aanmelding voor het onderwijs en/of tentamen in uSis word je automatisch ingeschreven in de bijbehorende omgeving in Brightspace.
 2. Ongeveer 2 weken voor het onderwijs van een vak begint komt de informatie op Brightspace beschikbaar.
 3. Op Brightspace log je in met je ULCN account.

Onderwijs en tentamens
Meld je eerst aan voor het onderwijs in uSis, daarna heb je ook toegang tot de Brightspace-omgeving van het vak

De inschrijfmogelijkheid voor het onderwijs en de tentamens gaat open op:
- 15 juli om 13.00 uur voor bachelorvakken van semester 1
- 16 juli om 13.00 uur voor mastervakken van semester 1
- 15 december om 13.00 uur voor bachelorvakken van semester 2
- 16 december om 13.00 uur voor mastervakken van semester 2

De inschrijfmogelijkheid voor alle hertentamens gaat 30 kalenderdagen voor het hertentamen om 13.00 uur open.

 1. Belangrijke tip! Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit'.
 2. Check de roosters van de werkgroepen, hoorcolleges en tentamens op de website. 
 3. Vul het Actnr. in.
 4. Een werkgroep en/of hoorcollege sluit automatisch als hij vol is en 5 dagen voor de start van het onderwijs.
 5. De inschrijfmogelijkheid voor een (her)tentamen sluit automatisch 10 kalenderdagen voor de datum waarop het (her)tentamen wordt afgenomen. 
 6. Op de Tentamenkalender staan de tentamens op alfabet gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans.
 7. Rond de aanmelding af via je winkelwagen.
 8. Controleer altijd in je (studie)rooster in uSis of je aanmelding is gelukt!
 9. ls de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis!
 10. LET OP: Na sluiting van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden voor een (her)tentamen niét meer mogelijk! Dit betekent dat je zonder tijdige aanmelding niet kunt deelnemen aan een (her)tentamen.
 11. Ga je toch niet aan het onderwijs of het tentamen deelnemen, meld je dan af in uSis.
 12. Je bent verplicht bij deelname aan een (her)tentamen je LU-Card en geldig ID te kunnen laten zien.

 

Onderstaande informatie heeft betrekking op het maken van tentamens op locatie.

Het kunnen aantonen van een geldig legitimatiebewijs tijdens het tentamen is verplicht. Daarnaast gelden er regels met betrekking tot de materialen die je naar het tentamen mee mag nemen.

Legitimatie tijdens een tentamen
Op het tentamen wordt de presentie genoteerd. Voor de legitimatie en het maken van een schriftelijk tentamen zijn de navolgende zaken vereist:

 • LU-Card/bewijs van inschrijving aan de Universiteit én
 • een geldig legitimatiebewijs. Let op: een kopie, al dan niet via een mobiel of een verlopen legitimatiebewijs wordt niet geaccepteerd.

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of -identiteitskaart. Wanneer je geen geldig legitimatiebewijs, als hiervoor genoemd, kan laten zien, kan je geen tentamen doen en moet je de tentamenruimte verlaten.

Tentamenuitrusting

 • pen, potlood type B of HB zwart, puntenslijper en gum,
 • wetboeken (indien nodig en toegestaan).  

Informatie over studiematerialen die op tentamens wel of niet mogen worden meege­bracht en informatie over besprekingscolleges en inzage tentamens wordt gepubliceerd in het werkboek van het betreffende vak en/of op Brightspace. Als het is toegestaan materiaal mee te nemen naar het tentamen, moet het voldoen aan de volgende eisen:  

Meegebrachte wetteksten of ander materiaal mag geen aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:

 • onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift;
 • verwijzingen naar wetsartikelen;
 • verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is toegestaan;
 • randwoorden die door de uitgever van een wetgevingsbundel zijn aangebracht.  

Tijdens tentamens is het uiteraard verboden te roken, mobiele telefoons/iPads/tablets e.d. te gebruiken.

Je kunt in aanmerking komen voor een mondelinge of individuele herkansing op het moment dat:

 • je minstens één keer een 5 hebt behaald voor het betreffende vak in het huidige collegejaar of het collegejaar daarvoor.
 • alle overige cijfers zijn verwerkt in uSis (geldt voor alle opleidingen).
 • Bachelorstudenten: als na het behalen van je (bachelor) scriptie nog één vak open staat en in het desbetreffende semester geen gelegenheid meer is tot een regulier tentamen (is niet van toepassing in januari en juli/augustus ivm de ‘harde knip’).
 • Masterstudenten: als je de eindversie van je scriptie hebt ingeleverd en de scriptiebegeleider kan verklaren dat je een voldoende zal krijgen en er nog één vak open staat waarbij je ten minste vier maanden zou moeten wachten op de eerstvolgende tentamenkans. De periode van 1 juli tot half augustus wordt niet in de berekening meegenomen.
 • NB. De practicum en privatissimum vakken zijn uitgesloten van individuele herkansingen.

De uitgebreide regeling is te vinden in artikel 4.8 van de Regels en Richtlijnen tentamens en examens. Zie hiervoor de informatie op de website Facultaire en opleidingsreglementen onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'.

Als je hieraan voldoet kun je een aanvraag doen voor een individuele herkansing. Dat kan per e-mail naar het OIC met vermelding van je naam, studentnummer en het betreffende vak.

Voldoe je niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan is het niet mogelijk om via het OIC toestemming voor een individuele herkansing te krijgen. Wil je vanwege omstandigheden toch in aanmerking komen voor een individuele herkansing, dien dan een gemotiveerd verzoekschrift in bij de facultaire examencommissie.

Het is mogelijk voor reguliere studenten om onder voorwaarden één voldoende te herkansen tijdens de bachelor of master. Hiervoor is toestemming van het OIC noodzakelijk.

Deze regeling geldt niet voor exchange-studenten, gaststudenten en Advanced Masters.

In het kort wordt hieronder aangegeven wanneer het mogelijk is om een voldoende te herkansen.

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (zie ook de OER 4.1.8.1) van de opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is het éénmaal gedurende de bachelorstudie en éénmaal gedurende de masterstudie mogelijk om een schriftelijk tentamen te herkansen wanneer het eindcijfer een 6,0 of hoger is. Deze regeling geldt dus niet voor (eerdere) deeltentamens, praktische oefeningen, opdrachten, mondelingen en scripties. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk alleen indien:

 • het gaat om een verplicht vak (d.w.z. geen vrij keuzevak) uit het tweede- of het derde jaar van de bachelor of uit de master, waarvoor de student is ingeschreven;
 • in de vakbeschrijving van het vak is opgenomen dat het herkansen van een voldoende is toegestaan;
 • het vak is behaald bij het eerste kans tentamen van het huidige studiejaar en;
 • het tentamen voor het vak is voor de eerste keer in de studie afgelegd;
 • het aanvraagformulier wordt uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het tentamenresultaat ingevuld en ondertekend per mail ingeleverd bij het OIC. (Voorbeeld: Is je cijfer op 5 november in uSis verwerkt dan kun je tot en met 25 november je aanvraagformulier indienen.)

Het herkansen van een voldoende eindcijfer vindt altijd plaats bij de reguliere herkansing in het lopende studiejaar. Met de docent kunnen dus geen andere afspraken worden gemaakt.

Let op: Het laatste cijfer telt, ook als dit bij de herkansing een onvoldoende is. 

Let op: Mocht de herkansing van een voldoende resulteren in een onvoldoende, dan maak je voor dat vak geen aanspraak op een individuele herkansing in de zin van art. 4.8 van de Regels en Richtlijnen (de zogenoemde ‘laatstevakregeling’).

Voldoe je aan bovenstaande criteria en wil je een voldoende eindcijfer herkansen?
Je kunt je aanvraag tot uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het tentamenresultaat indienen.

Je kunt het aanvraagformulier downloaden. Wil je dit uitprinten, volledig invullen en ondertekenen, en per e-mail terugsturen naar OIC@law.leidenuniv.nl? Vergeet niet een scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 

Na ontvangst van je aanvraag zullen we beoordelen of jij in aanmerking komt voor het herkansen van een voldoende. Je krijgt hiervan bericht op jouw u-mail.

Heb je twee (rechten)tentamens uit je verplichte curriculum op dezelfde dag en tijdstip dan is er in bijzondere gevallen een mogelijkheid om beide tentamens op één dag af te leggen (één in de ochtend en één in de middag), míts dit te realiseren is. In artikel  4.4.5 van de Regels en richtlijnen (link) zijn o.a. digitale toetsen uitgesloten van deze zogenaamde overlapregeling. Deze regeling is alleen van toepassing op een tentamen op papier.

Wat te doen bij een dergelijk geval?

 • Schrijf je binnen de aanmeldtermijn in via uSis voor beide tentamens.
 • Stuur uiterlijk 20 werkdagen vóór het tentamen een uMailbericht met verzoek tot deelname aan beide tentamens naar de studieadviseurIs er geen toestemming, dan voor 1 van de tentamens uitschrijven. 

Ongeveer 4 tot 7 dagen vóór het tentamen krijg je een uMailbericht van het Onderwijs Informatie Centrum over de locatie van de tentamens en de hieraan verbonden voorwaarden.

Als je geen uMailbericht hebt ontvangen is er géén toestemming om beide tentamens op één dag te maken.

Tentamens worden niet versneld nagekeken. Hierop geldt één uitzondering: Studenten die per februari willen instromen in de master en in januari nog tentamen(s) hebben, kunnen bij de studieadviseur versneld nakijken aanvragen zodat zij uiterlijk op de laatste werkdag van januari hun afstuderen kunnen aanvragen. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.