Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Alle tweede- en derdejaars FSW-bachelorstudenten en Masterstudenten Cultural Anthropology and Development Sociology zijn verplicht zich in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Eerstejaars studenten Pedagogiek schrijven zich vanaf blok 2 zelf in voor vakken, eerstejaar studenten Politicologie schrijven zich vanaf blok 3 zelf in voor vakken. Eerstejaars studenten van Psychologie en Antropologie worden voor het hele eerste jaar ingeschreven voor vakken in uSis.

Inschrijven gaat via uSis en kan ALLEEN tijdens de inschrijfperiodes. 

Schema inschrijfperiodes bachelorvakken 2020-2021

Blok 1  GESLOTEN
Blok 2    GESLOTEN
Blok 3  GESLOTEN
Blok 4     GESLOTEN

 

Let op: Voor Psychologie geldt een andere inschrijvingstermijn voor blok 1 en 2. Zie het opleidingstabblad.

De tentamenregeling FSW geldt voor alle studenten die vakken volgen aan de FSW. N.B. Studenten moeten zich altijd zelf aanmelden voor tentamens.

De regels in het kort

  • Aanmelding voor tentamens (incl. herkansingen) verloopt via uSis (zie het stappenplan aanmelding tentamens).
  • Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de aanmeldperiode. 
  • Controleer goed of je aanmelding gelukt is door in ‘mijn studierooster’ in uSis te kijken of het tentamen daar is verschenen. 
  • Als aanmelden in uSis niet lukt, stuur dan (tijdens de aanmeldperiode van het tentamen) een mail naar het OSC. N.B. Na-aanmelding is niet mogelijk. 


Wat te doen bij overmacht?

Let op: Dit geldt alleen in geval van algemene overmacht waar meerdere studenten last van hebben en niet voor individuele gevallen van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

  • Tot 3 kwartier na de start van het tentamen mag je nog naar binnen, daarna niet meer. 
  • Als je niet bij het tentamen aanwezig kunt zijn en je meent dat er sprake is van overmacht, stuur dan dezelfde dag nog een mailtje naar het OSC, met daarin de reden, je naam en je studentnummer.
  • Het OSC verzamelt alle namen en studentnummers en geeft deze door aan de Examencommissie van je opleiding. 
  • De Examencommissie neemt een besluit over een eventuele oplossing.

Wat te doen als je een tentamenvoorziening hebt

Als je via de studieadviseur toestemming hebt voor een bepaalde tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking, dan hoef je je niet apart bij het OSC aan te melden voor deze voorziening. Als je je tijdig in uSis aanmeldt voor het tentamen, dan wordt de voorziening automatisch voor je geregeld en word je dus (meestal) verwacht in zl. 1.A09 (de voorzieningenzaal). Als het voorzieningententamen in een andere zaal plaatsvindt, dan wordt dit naar je gecommuniceerd.

Studenten die op grond van een functiebeperking recht hebben op extra tentamentijd en hiervoor aangemeld zijn via de studieadviseur, krijgen per tentamen een half uur extra. 

Als je voor een bepaald tentamen eenmalig geen gebruik wilt maken van je voorziening, en dus in de reguliere zaal het tentamen wilt maken, dan kun je je tijdens de aanmeldperiode, dus tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tentamen, via een mailtje aan het OSC afmelden voor de voorziening. Je wordt dan in de reguliere zaal verwacht.

Wil je helemaal geen gebruik meer maken van je voorziening, dan verzoeken we je je via de studieadviseur af te melden. Als je door de studieadviseur van de voorzieningenlijst wordt gehaald, dan word je voortaan weer automatisch in de reguliere tentamenzaal geplaatst.

Herkansing

Per studiejaar kan je ieder tentamen 1x maal herkansen.

De regels in de Tentamenprocedure FSW gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. In dit document is alle informatie te vinden over de procedure rondom tentamens.

Er zijn 2 soorten tentamens:

  • Reguliere tentamens.
  • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Tijdige inschrijving via uSis is vereist

Wil je deelnemen aan een werkgroep of een tentamen afleggen, dan moet je jezelf tijdig inschrijven. Dit gaat altijd via uSis en kan ALLEEN tijdens de inschrijfperiodes

Wees er dus op tijd bij.

Uitzondering: colleges semester 1 propedeuse

Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor werkgroepen en hoorcolleges in het eerste semester (blok 1 en 2) van de propedeuse (niet voor tentamens!). Voor alle daaropvolgende vakken, dus vanaf blok 3 van het eerste jaar, schrijven alle bachelorstudenten zichzelf in.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.