Universiteit Leiden

nl en

Inschrijven voor vakken en tentamens

Inschrijving voor vakken en tentamens loopt via uSis of de onderwijsadministratie. Dit verschilt per opleiding.

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie van je opleiding.

uSis
Heb je vragen over uSis? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen of stel je vraag aan de webredactie uSis.

Alle tweede- en derdejaars FSW-bachelorstudenten en Masterstudenten Cultural Anthropology and Development Sociology zijn verplicht zich in te schrijven voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Eerstejaars studenten Pedagogiek schrijven zich vanaf blok 2 zelf in voor vakken, eerstejaar studenten Politicologie schrijven zich vanaf blok 3 zelf in voor vakken. Eerstejaars studenten van Psychologie en Antropologie worden voor het hele eerste jaar ingeschreven voor vakken in uSis.

Inschrijven gaat via uSis en kan ALLEEN tijdens de inschrijfperiodes. 

Schema inschrijfperiodes bachelorvakken 2020-2021

Blok 1  GESLOTEN
Blok 2    GESLOTEN
Blok 3  GESLOTEN
Blok 4    7 december 2020 10:00 uur - 21 maart 2021 23:59 uur

 

Let op: Voor Psychologie geldt een andere inschrijvingstermijn voor blok 1 en 2. Zie het opleidingstabblad.

De tentamenregeling FSW geldt voor alle studenten die vakken volgen aan de FSW. N.B. Studenten moeten zich altijd zelf aanmelden voor tentamens.

De regels in het kort

 • Aanmelding voor tentamens (incl. herkansingen) verloopt via uSis (zie het stappenplan aanmelding tentamens).
 • Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de aanmeldperiode. 
 • Controleer goed of je aanmelding gelukt is door in ‘mijn studierooster’ in uSis te kijken of het tentamen daar is verschenen. 
 • Als aanmelden in uSis niet lukt, stuur dan (tijdens de aanmeldperiode van het tentamen) een mail naar het OSC. N.B. Na-aanmelding is niet mogelijk. 


Wat te doen bij overmacht?

Let op: Dit geldt alleen in geval van algemene overmacht waar meerdere studenten last van hebben en niet voor individuele gevallen van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

 • Tot 3 kwartier na de start van het tentamen mag je nog naar binnen, daarna niet meer. 
 • Als je niet bij het tentamen aanwezig kunt zijn en je meent dat er sprake is van overmacht, stuur dan dezelfde dag nog een mailtje naar het OSC, met daarin de reden, je naam en je studentnummer.
 • Het OSC verzamelt alle namen en studentnummers en geeft deze door aan de Examencommissie van je opleiding. 
 • De Examencommissie neemt een besluit over een eventuele oplossing.

Wat te doen als je een tentamenvoorziening hebt

Als je via de studieadviseur toestemming hebt voor een bepaalde tentamenvoorziening op grond van een functiebeperking, dan hoef je je niet apart bij het OSC aan te melden voor deze voorziening. Als je je tijdig in uSis aanmeldt voor het tentamen, dan wordt de voorziening automatisch voor je geregeld en word je dus (meestal) verwacht in zl. 1.A09 (de voorzieningenzaal). Als het voorzieningententamen in een andere zaal plaatsvindt, dan wordt dit naar je gecommuniceerd.

Studenten die op grond van een functiebeperking recht hebben op extra tentamentijd en hiervoor aangemeld zijn via de studieadviseur, krijgen per tentamen een half uur extra. 

Als je voor een bepaald tentamen eenmalig geen gebruik wilt maken van je voorziening, en dus in de reguliere zaal het tentamen wilt maken, dan kun je je tijdens de aanmeldperiode, dus tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het tentamen, via een mailtje aan het OSC afmelden voor de voorziening. Je wordt dan in de reguliere zaal verwacht.

Wil je helemaal geen gebruik meer maken van je voorziening, dan verzoeken we je je via de studieadviseur af te melden. Als je door de studieadviseur van de voorzieningenlijst wordt gehaald, dan word je voortaan weer automatisch in de reguliere tentamenzaal geplaatst.

Herkansing

Per studiejaar kan je ieder tentamen 1x maal herkansen.

De regels in de Tentamenprocedure FSW gelden voor de tentamens van alle FSW-opleidingen. In dit document is alle informatie te vinden over de procedure rondom tentamens.

Er zijn 2 soorten tentamens:

 • Reguliere tentamens.
 • Voorzieningententamens voor studenten met een functiebeperking.

Inschrijving 2e en 3e jaars bachelorcursussen

Schrijf je in uSis tijdig en goed in:
 

Studiejaar 2020-2021

Blok 1    GESLOTEN
Blok 2   GESLOTEN
Blok 3   GESLOTEN
Blok 4    11 januari 2021 10:00 uur - 21 maart 2021

Let op:

 • Op alle sluitingsdata kan je je inschrijven tot 23:59 uur!
 • Niet aanmelden betekent niet meedoen.

Bekijk en gebruik uSis cursusnamen en studieactiviteitcodes bestemd voor de NL Bachelor en let op overlap in onderwijs:

Inschrijfinformatie en roosters per werkgroep/hoorcollege voor Semester 2.

Propedeusevak inhalen?

Voltijdstudenten die nog vakken uit de propedeuse moeten inhalen en tweedejaarsdeeltijdstudenten dienen zich ook voor propedeusevakken in te schrijven.

Verplichte vakken/ specialisatiecursussen

Er is plek voor iedereen, echter let op dat je je voor maximaal 20 EC per blok inschrijft. Wil je meer vakken volgen in een blok? Dan heb je toestemming nodig van je studieadviseur. Zonder toestemming loop je het risico dat je inschrijving voor bepaalde vakken geannuleerd wordt.

Studiegids Psychologie

Inschrijven doe je zo

Inschrijving uSis voor de cursussen 2e en 3e bachelorjaar Psychologie

 1. Ga naar uSis of gebruik de app.
 2. Log in
 3. Selfservice: studentencentrum
 4. Studiegegevens: ga naar inschrijven
 5. Kies: Inschrijven met het nummer van de studieactiviteit
 6. Selecteer de periode: studiejaar 2020-2021
 7. Vul het nummer in van een studieactiviteit (zie bijlagen voor de nummers).
 8. Klik op doorgaan
 9. Klik op in winkelwagen
 10. Open de tab winkelwagen. Vink daar de gewenste studieactiviteiten (niet meer dan een studieactiviteit van een cursus) aan en klik op inschrijven
 11. Klik op inschrijving voltooien

NB: Controleer in het studierooster of de activiteiten (hoorcollege en werkgroep) ook daadwerkelijk geroosterd zijn in de weekplanning. Is dat niet het geval, zie dan hieronder 'problemen met inschrijven'.

Voorschrift

Wanneer je je inschrijft voor een cursus betekent dit dat je de cursus ook daadwerkelijk gaat volgen. Mocht je van gedachten veranderen, dan schrijf je je uit. Dit kan via uSis, via inschrijving, inschrijving stoppen, in de daarvoor gereserveerde periode. Buiten deze periode kun je je niet meer aanmelden, wel afmelden via het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Vermeld altijd je studentnummer.

Apart inschrijven voor tentamens

Je inschrijving voor een cursus staat los van het inschrijven voor tentamens. Voor ieder (her)tentamen moet je je apart inschrijven, ook al heb je je eerder voor de betreffende cursus ingeschreven. Inschrijven kan via uSis vanaf 100 kalenderdagen t/m 11 kalenderdagen voor het tentamen. 

Let op: voor tentameninschrijvingen dienen IBP het Nederlandse document met codes voor tentameninschrijving te gebruiken.

Brightspace

Voor een Brightspacecursus word je automatisch ingeschreven als je je correct hebt ingeschreven in uSis. Controleer altijd in Brightspace of je alle cursussen waarvoor je je hebt aangemeld ziet. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met het OSC.

Deeltijd
N.b. Deeltijdonderwijs is alleen bestemd voor deeltijdstudenten.

Problemen met inschrijven

Mocht het niet lukken om je in te schrijven, dan kan dat een van de volgende oorzaken hebben:

 • Sommige cursussen hebben ingangseisen (zie de Studiegids), deze staan ook beschreven bij de aanmeldingslijsten (uSis) van de werkgroepen. Het kan zijn dat je niet voldoet aan de ingangseisen voor de cursus.
 • Je inschrijving bij de Universiteit Leiden of je opleiding Psychologie is niet in orde. Let op de berichten in je Studentencentrum in uSis. Neem contact op met het Frontoffice Studentenzaken om je inschrijving in orde te maken.
 • De werkgroep is vol. Kies in dat geval voor een werkgroep op een ander tijdstip. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Je kunt de werkgroepen dan alleen op een ander moment volgen.
 • Zit er nog een werkgroep van dezelfde cursus in je winkelwagen? Eerst verwijderen, voordat je aanmelding voor een andere werkgroep mogelijk is.

Vragen over uSis?

Bekijk de FAQ

Uitzondering

Studenten die menen in aanmerking te komen voor uitzonderingen op de inschrijfregels, kunnen contact opnemen met de Studieadviseurs Psychologie (BSc).

Contact

Voor vragen neem je contact op met het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Vermeld altijd je studentnummer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.