Universiteit Leiden

nl en

Debat | Focusgroep

Vluchtelingen & het vluchtelingenbeleid van de Verenigde Naties

Datum
16 mei 2018
Tijd
Bezoekadres
Het Meeting Point
Kaiserstraat 25
Leiden

Ben jij geïnteresseerd om over vluchtelingenbeleid mee te denken?

2018 is een bijzonder jaar, Verschillende landen komen in Genève samen om te onderhandelen over het vluchtelingenbeleid van de VN. Het beleid focust zich vooral op opvang, aansluiting op het onderwijs, integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt en hervestiging van vluchtelingen.

Denk met ons mee

De komende maanden, tot en met juli, wordt een document opgesteld waarin de belangrijkste afspraken staan over vluchtelingenopvang in Europa. Jongerenvertegenwoordigers zijn onderdeel van de Nederlandse delegatie en onderhandelen over de inhoud van dit document.
Om een zinvolle bijdrage te leveren, zijn jouw inputs waardevol. Jij weet namelijk vanuit je eigen ervaringen het meest over deze onderwerpen.

Elian Yahye

Elian Yahye zal een toelichting geven over het huidige VN vluchtelingenbeleid. Daarna krijg je de kans om aanbevelingen te doen. De focus van deze bijeenkomst is Onderwijs en je ervaringen met het onderwijs in Nederland. Alle recommandaties zullen worden voorgedragen aan de VN.

Meld je aan

Vrije toegang. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Reiskosten kunnen worden vergoed.

Graag je aanmelden door een e-mail te sturen naar: elianyahye@njr.nl

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie