Universiteit Leiden

nl en

Serie

Nederland en het massaal geweld van de 20e eeuw

Door prof.dr. Hans Blom

De 20e eeuw is de eeuw van de massa’s en dus ook van het massaal geweld, in Europa vooral in de eerste helft van die eeuw. De moord op omstreeks 6 miljoen Joden (de Holocaust of Shoah) wordt tegenwoordig algemeen als het dieptepunt daarvan beschouwd, maar stond zeker niet alleen. In een reeks van drie college-avonden zal deze massale geweldsuitoefening in grote lijnen worden geschetst en geanalyseerd. Kan dit worden ‘begrepen’ en hoe dan? Duidelijk is dat dit alleen kan door een en ander in de historische context te plaatsen. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan Nederland, dat geruime tijd aan de massale geweldsuitoefening leek te ontsnappen, maar in de Tweede Wereldoorlog (en de daarop volgende koloniale oorlog) ook het volle pond kreeg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.