Universiteit Leiden

nl en

vergadering

Vergadering Faculteitsbestuur en -raad Rechtsgeleerdheid

Datum
maandag 28 september 2020
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Faculteitsraad 2019-2020

Locatie

Via MS TEAMS FACULTEITSRAAD

De faculteitsraad is het democratisch gekozen medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De faculteitsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel (zeven leden) en de studenten (zeven leden) van de faculteit.De raad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie

Agenda

Bekijk de agenda van de vergadering van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid.

Vergaderstukken

De (openbare) vergaderstukken en verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder:
J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.