Universiteit Leiden

nl en

Launch Event EUniWell: openingsbijeenkomst Universiteit Leiden

Datum
dinsdag 17 november 2020
Tijd
Bezoekadres
Online

Maak kennis met EUniWell, een alliantie van zeven universiteiten die zich met elkaar hebben verbonden in de European University of Well-being. EUniWell biedt studenten, onderzoekers en docenten nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling. 

9.00 - 9.45 uur: Openingsbijeenkomst Universiteit Leiden

Voorafgaand aan de internationale lancering, delen collega’s en studenten van de Universiteit Leiden vanaf 9.00 uur hun EUniWell-ervaringen met je. Zij zijn vanuit verschillende rollen betrokken bij de totstandkoming van EUniWell en willen andere collega’s en studenten enthousiasmeren om ook te participeren.

Graag nodigen we je daarom uit om aan te sluiten bij de EUniWell-openingsbijeenkomst van de Universiteit Leiden. Tijdens deze bijeenkomst introduceren we EUniWell in de lokale universitaire gemeenschap. Tijdens het online panelgesprek, delen studenten en collega’s, die in een vroeg stadium betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van EUniWell, hun gedachten, ideeën en ervaringen. Zo hopen ze jou te inspireren en inzicht geven in de internationale mogelijkheden die EUniWell biedt voor studenten, onderzoekers, docenten en andere medewerkers. 

De voertaal is Engels.

Gespreksleider

Oscar Kocken, schrijver, columnist en theaterjournalist

Sprekers

  • Hester Bijl, vice-rector magnificus (voorzitter).
  • Sjoerd Louwaars, directeur Innovation PLNT
  • Joachim Koops, hoogleraar Security Studies en Wetenschappelijk Directeur van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA)
  • Aya Ezawa, Diversity Officer
  • Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround Management en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken
  • Fenna van Haeften, student Internationaal Recht

Met bijdragen van

  • Jasper Bitter en Willemijn Nieuwenhuis van Studenten- en Onderwijszaken (SOZ)
  • Eduardo Alves Vieira en Maria del Carmen Parafita Couto, universitair docenten van Centre for Linguistics, Faculteit der Geesteswetenschappen

LIvestream

Start 17 november 9.00 uur

Kijken

10.00 - 17.30 uur:  Internationale lancering

Het internationale programma start met een live paneldiscussie met de vicerectoren van de zeven partneruniversiteiten. Later op de dag vindt de officiële lancering van de 2e EUniWell Seed-Funding Call plaats, met ruimte voor vragen en online netwerken. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden voor studenten om betrokken te worden. Jonge onderzoekers stellen hun onderzoeksprojecten voor, en meer gevestigde onderzoekers gaan in discussie over wat “welzijn” betekent. Kijk hier voor het volledige programma van de internationale lancering en noteer de sessies die jij interessant vindt meteen in je agenda! Aanmelden voor de internationale online bijeenkomst is niet nodig.

Ben je erbij op de 17e?

Noteer dit event alvast in je agenda, meer informatie volgt later op deze pagina. Of klik op de volgende links om de bijeenkomsten direct in je Outlook-agenda op te slaan: Openingsbijeenkomst Universiteit Leiden en EUniWell Launch Day.

Over EUniWell

EUniWell, the European University of Well-being, is een verbintenis tussen zeven universiteiten: naast Leiden ook de universiteiten van Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Semmelweis (Budapest). De alliantie biedt studenten, onderzoekers en docenten nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling.

De zeven universiteiten willen laten zien dat diversiteit en het werken over de nationale grenzen heen de beste weg is om de uitdagingen op het gebied van het welzijn binnen de universiteit, in de samenleving en wereldwijd aan te pakken. EUniWell stimuleert hiervoor baanbrekend onderzoek en innovatie in onderwijs en opleiding. De alliantie richt zich op vier interdisciplinaire onderzoeksgebieden die zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: gezondheid, individueel en sociaal welzijn, leefomgeving en klimaat en lerarenopleidingen en docentenprofessionalisering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.