Universiteit Leiden

nl en

Webinar Een Veilig Werkklimaat (LUMC Alumni Vereniging)

  • Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie bij Centraal Militair Hospitaal (UMC Utrecht)
  • Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden
Datum
maandag 31 mei 2021
Tijd
Bezoekadres
Deze lezing vindt online plaats

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier AIOS met zijn opleiding te stoppen, met name vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie. Ook ervaren A(N)IOS de begeleiding bij patiëntenzorg als onvoldoende, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de opleiding en de zorg voor de patiënt. Dit webinar is niet alleen bedoeld voor alumni, maar ook voor studenten.

Sprekers tijdens deze webinar:

Drs. Linn Korsten, ANIOS urologie bij Centraal Militair Hospitaal (UMC Utrecht) en Bestuurslid De Jonge Specialist. Zij bespreekt de resu ltaten van het rapport: Gezond en Veilig werken enquête van de Jonge Specialist 2020

Dr. Klarke Boor, Gynaecoloog GeboorteHuis Leiden. Zij behaalde haar artsenbul aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2003. Ze deed haar opleiding tot gynaecoloog aan het VU Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Oost. Sinds 2016 is ze werkzaam in het LUMC. Klarke deed onderzoek naar het opleidingsklimaat van coassistenten en arts-assistenten. Haar proefschrift heet: ‘The clinical learning climate’. 

De titel van haar presentatie is: Het opleidingsklimaat: praat erover!

Het programma:

  • 20:00 uur                            Opening door Prof. dr. J.H. Bolk, voorzitter LUMC Alumni Vereniging
  • 20:15 - 20.30 uur                Introductie sprekers door Hans Bezstarosti, bestuurslid LUMC Alumni Vereniging en Claire Eymaal,voorzitter van de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.).
  • 20:30- 21.00 uur                 1e Spreker; Dr. Klarke Boor met het thema: Opleidingsklimaat: praat erover!
  • 21:00 - 21:30 uur                2e Spreker; Drs.Linn Korsten met het thema: Gezond en Veilig werken
  • 21:30 uur                           Break-out sessies
  • 21:45 uur                           Vragen
  • 22:00 uur                           Afsluiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan via dit aanmeldformulier.

Deelname aan dit webinar is gratis. Hoewel deze avond primair bestemd is voor jonge alumni en studenten zijn ook oudere leden van de LUMC Alumni Vereniging uiteraard van harte welkom.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.