Universiteit Leiden

nl en

Sterk in Taal, Sterk in Studie: Leesmotivatie & Woordenschat

Datum
vrijdag 18 februari 2022
Tijd
Bezoekadres
Online

Op 18 februari 2022 presenteert de stichting voor Vluchteling-Studenten in samenwerking met het Meeting Point de workshop ‘Sterk in taal, Sterk in Studie: Lezen en Woordenschat’. In deze interactieve bijeenkomst wordt aandacht besteed aan factoren die een rol spelen bij leesmotivatie en het daadwerkelijke leesgedrag. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen vrijetijdslezen, oftewel lezen voor je plezier en lezen voor je studie.

O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Spelen verschillende factoren een rol bij deze twee vormen van lezen
  • Aan wat voor soort woordenschatkennis dragen ze bij?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat lezen daadwerkelijk tot woordenschatuitbreiding leidt?
  • Hoe helpt lezen jou om je academische prestatie te verbeteren?
  • Hoe helpt lezen jou om sociaal en academisch beter te integreren?

Nihayra Leona
De workshop wordt gegeven door de psycholinguïst Nihayra Leona.
Nihayra Leona is een psycholinguïst en houdt zich bezig met onderzoek naar psychologische factoren die een rol spelen bij het leren van een (nieuwe) taal. Ze zet zich breed in om gelijke(re) kansen te creëren voor schoolgaande kinderen en studenten met een migrantenachtergrond.

Interesse?

De online workshop vindt plaats op vrijdag 18 februari van 16.30 tot 17.30 uur. Je kunt je opgeven voor de workshop via onderstaande button.

Aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.