Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Studieavond ‘Crime Scripting’

Datum
woensdag 12 juni 2024
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.46

Het plegen van een delict is vaak een gestructureerd proces, waarbij voorbereidingen worden getroffen, handelingen worden uitgevoerd en verschillende contextuele factoren samenkomen om het delict te laten plaatsvinden. Crime scripting, ontwikkeld in de jaren '90, is een methode die specifiek is ontworpen om deze procedurele aspecten van criminaliteit te identificeren en systematisch te analyseren. Deze methode heeft sindsdien een evolutie doorgemaakt en biedt een aantrekkelijke mogelijkheid om een dieper inzicht te krijgen in het criminele proces, wat op zijn beurt kan leiden tot preventieve maatregelen.

Tijdens deze studieavond zal eerst een overzicht worden gegeven van de historische ontwikkeling van crime scripting in de context van de steeds complexer wordende criminaliteit. Vervolgens wordt de wetenschappelijke kennis over deze methode besproken en hoe deze kennis wordt toegepast in de praktijk. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een specifieke casus. Tot slot wordt een recent gesubsidieerd onderzoeksprogramma geschetst dat tot doel heeft om crime scripting te evalueren, uit te breiden en de implementatie ervan te bevorderen.

Deze studieavond staat open voor alle geïnteresseerden, met een focus op professionals in rechtshandhaving, academici en studenten met interesse in criminologie en veiligheidsstudies. De avond wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden is verplicht en kan via onderstaande link. 

Programma

Dr. Peter Klerks (Raadsadviseur, Openbaar Ministerie en Docent, Politieacademie)

De (criminele) wereld en daarmee ook het politiewerk wordt almaar complexer. Om daarmee om te kunnen gaan, gebruiken rechtshandhavingsinstanties en hun partners steeds complexere informatie en analysetechnieken. In dat licht speelt crime scripting een cruciale rol.

Dr. Thom Snaphaan (Associate Lector, Avans Hogeschool en Senior Onderzoeker, Universiteit Gent)

In deze presentatie wordt een beknopte historische context geschetst waartegen crime scripting tot stand is gekomen. Vervolgens wordt ingegaan op wat crime scripting is en hoe dit in zowel wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk wordt toegepast.

Irma Vermeulen & Tirza Chessa (Onderzoekers, Politie Nederland)

In dit empirisch onderzoek zijn crime scripting en sociale-netwerkanalyse toegepast om inzicht te krijgen in de rol en positie van Nederlanders bij de productie van hennep in Spanje. Een van de gebruikte bronnen (cryptocommunicatienetwerk PGP Safe) omvat een drugsnetwerk van 12.133 accounts en hun relaties (i.c. drugsgerelateerde communicatie).

Dr. Teun van Ruitenburg (Lector Ondermijning, Avans Hogeschool en Senior Onderzoeker, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving)

Dit jaar werd een NWO-subsidie toegekend voor een vijfjarig onderzoeksprogramma rond crime scripting. In dit onderzoeksprogramma zal crime scripting geëvalueerd, versneld en opgeschaald worden. In deze presentatie wordt een toelichting gegeven over de onderzoeksactiviteiten en de partners die hierbij betrokken zijn.

Meld je aan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.