Universiteit Leiden

nl en

Serie

Onvoorst/pelbaar

Een interdisciplinaire blik op omgaan met onzekerheid

“Twijfel is geen prettige toestand, maar zekerheid is absurd.” (Voltaire, 1770)

Zoals Voltaire in de 18e eeuw al aangaf, voelen wij mensen ons in het algemeen ongemakkelijk in slecht voorspelbare situaties. Niet weten wat we kunnen verwachten kan ons onzeker en angstig maken of ons zelfs bedreigd laten voelen. Onzekerheid kan daardoor een belangrijke bron van stress zijn in ons dagelijks leven. Maar, hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, onzekerheid is juist een van de weinige zekerheden die we hebben. Het omarmen van onzekerheid, in plaats van het te vermijden, kan dan ook de optimale strategie zijn en ons belangrijke nieuwe inzichten opleveren. Of zoals de Franse auteur Andre Gide ooit opmerkte: "Je ontdekt geen nieuwe oceanen zonder ermee in te stemmen de kust heel lang uit het oog te verliezen."

Binnen het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid van de Universiteit Leiden integreren we kennis uit uiteenlopende, relevante vakgebieden. Perspectieven uit de verschillende betrokken disciplines en onderzoeksdomeinen bevestigen het idee dat onzekerheid door de geschiedenis heen een bepalende rol speelt bij veerkracht en veiligheid van individuen en de samenleving als geheel. Hoe om te gaan met onzekerheid is dan ook een centraal en gedeeld onderzoeksonderwerp voor alle betrokken faculteiten en vormt daarmee een van de pijlers binnen dit interfacultaire onderzoeksprogramma.

Het doel van deze lezingenreeks is om disciplines op een toegankelijke manier met elkaar te verbinden rondom het thema “omgaan met onzekerheid”. Hierdoor ontstaan onverwachte, maar vooral ook interessante en nieuwe combinaties van invalshoeken. In een viertal duo-lezingen zullen wetenschappers van de faculteiten sociale wetenschappen, wiskunde en natuurwetenschappen, rechten, archeologie, geesteswetenschappen en governance and global affairs hun interdisciplinaire perspectief geven op onderwerpen als risicogedrag, complotdenken, onzekerheid in het brein, de rol van emoties in het nemen van beslissingen, en de positieve kanten van onzekerheid in ons verre verleden en de nabije toekomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.