Universiteit Leiden

nl en

Beurs

Leiden Empowerment Fonds

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van álle wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden. Dit doet zij door het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen.

Deadline
Maandag 31 mei 2021 | 13.00 uur
Doelgroep
Korte cursus, PhD
Landen/ nationaliteit
N.v.t.
Type beurs
Onderzoek
Faculteit
Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen

Voor wie

In deze subsidieronde van het LEF worden subsidies verstrekt aan eerstegeneratiewetenschappers, die tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen. Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers ervaren beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit. En vaak bemoeilijkt een gebrek aan financiële middelen hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.

Voorwaarden

Wetenschappers kunnen individueel een subsidie aanvragen. De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen.

De projecten die in aanmerking komen voor deze aanvraagronde voor een LEF subsidie van het Leids Universiteits Fonds (LUF) moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de wetenschapper is op het moment van het indienen van de aanvraag niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd;
  • de wetenschapper is op dit moment werkzaam bij de Universiteit Leiden op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd of de wetenschapper was maximaal vier maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag voor het laatst werkzaam aan de Universiteit Leiden en heeft geen andere betaalde aanstelling;
  • de subsidieaanvraag betreft een in tijd begrensd project waarvoor geen andere financieringsmogelijkheid aanwezig is.

Verplichtingen

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing een eindverantwoording ingediend worden. Deze eindverantwoording omvat een financiële verantwoording, een beschrijvend verslag en foto materiaal. Meer informatie over de eindverantwoording vindt u op de website van het Leids Universiteits Fonds.

Bedrag van de beurs

De maximale aan te vragen subsidie bedraagt 15.000 euro.De toegekende subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd. De eerste termijn omvat 80% van het toegekende subsidiebedrag. Dit wordt uiterlijk één maand na de subsidietoekenning uitgekeerd. Het resterende bedrag zal worden uitgekeerd na ontvangst van de eindverantwoording voor zover kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.

Aanmeld- en selectieproces

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van het Leids Universiteits Fonds. De aanvragen worden beoordeeld door de LEF-bestedingscommissie, bestaande uit dr. K. Beerden, prof. dr. M. Bussemaker, mr. H.S.C. Crebolder en dr. H.F. Verwey.

Vragen?
Voor vragen is het CWB-secretariaat (Inge Erkelens) per e-mail bereikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.