Universiteit Leiden

Consent is key

Voorkom seksueel ongewenst gedrag

Samen werken we aan een veilige omgeving

In een veilige cultuur is consent de norm. Nog niet iedereen is hiermee bekend. Mede daardoor komt seksueel ongewenst gedrag helaas nog vaak voor, ook aan onze universiteit.

Uit onderzoek in opdracht van de Amnesty International blijkt dat 64% van de Nederlandse studenten niet weet waar ze seksueel geweld moeten melden binnen hun onderwijsinstelling. 11% van de vrouwelijke studenten krijgt te maken met verkrachting tijdens hun studietijd. Bij de mannelijke studenten is dit 1%.

Middels de campagne Consent is Key vraagt de Universiteit Leiden aandacht voor seksueel ongewenst gedrag en wil zij dit lastige onderwerp bespreekbaar maken. Samen voorkomen we seksueel ongewenst gedrag en werken we aan een veilige omgeving. Op deze pagina vind je meer informatie over consent, leer je waar je terecht kunt en geven we je tips om niet over iemand anders grens heen te gaan. 

"Seksueel geweld accepteren we hier niet" Rector Magnificus Hester Bijl

Wat is seksueel ongewenst gedrag?

Seksueel ongewenst gedrag is een verzamelterm waaronder alle vormen van seksueel gedrag vallen die iemands grenzen overschrijden en/of ongewenst zijn. Andere termen die hiervoor worden gebruikt zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hiervan is sprake wanneer seksuele handelingen ongewenst zijn en iemand deze gedwongen moet uitvoeren, ondergaan of zien. Van ongewenste, seksueel getinte opmerkingen en intimidatie kan iemand ook veel last hebben, dan is er net zozeer sprake van seksueel ongewenst gedrag. Het is in alle gevallen goed om hulp in te schakelen. Belangrijk is om te weten dat zulk gedrag niet normaal is en ook niet wordt geaccepteerd.

Waar kun je terecht?

Hoe zorg jij voor consent?

 • 1. Duidelijkheid in woord en daad

  Heb je een leuke date of kom je iemand tegen op een huisfeestje? Het klikt en het voelt goed? Het blijft belangrijk dat jullie beiden instemmen met seksueel gedrag, non-verbaal en verbaal. Check altijd je aannames en verwachtingen bij de ander.

 • 2. Durf te vragen

  Sommige mensen vinden het lastig om aan te voelen waar hun grenzen liggen of deze te benoemen. Merk jij dat die ander niet zeker is en niet overtuigend ingaat op jouw voorstel? Help de ander (en jezelf) door vragen te stellen voordat je de volgende stap zet.

 • 3. Helder en bewust

  Zijn jullie allebei in een staat waarin jullie helder na kunnen denken en een beslissing kunnen nemen? Check dat ook bij de ander. Zit er iemand knus, maar dronken tegen je aan op een feestje? Dat betekent niet dat diegene instemt met verder seksueel contact.

 • 4. Consent is vrijwillig

  Vragen stellen betekent niet: druk uitoefenen of iemand sturen in de richting die jou goed uitkomt. Consent kan nooit gegeven worden als er sprake is van (groeps)druk, manipulatie of fysiek geweld.

 • 5. Alcohol is geen excuus

  Andersom geldt ook: als iemand onder invloed is van drank (of drugs), maakt nog niet dat grensoverschrijdend gedrag oké is. Ook dan heb jij recht op veiligheid en gelijkwaardigheid.

 • 6. Wie A zegt hoeft geen B te zeggen

  Zelfs als jullie samen hebben ingestemd met seksueel contact, kun je altijd stoppen. Je mag van gedachten veranderen en wat die ander daarvan vindt is niet jouw verantwoordelijkheid.

Duidelijkheid over consent: hoe zit het?

Let's talk about YES

Op 10 maart 2022 tekende rector magnificus Hester Bijl het Amnesty International-manifest 'Let's talk about YES' tegen seksueel geweld. Daarmee belooft de universiteit zich in te zetten voor het voorkomen van seksueel geweld.

Na het tekenen van het Amnesty-manifest is het actieplan Aanpak seksueel ongewenst gedrag van start gegaan. Dit plan zet in op preventie, betere informatievoorziening, betere opvang van studenten die te maken hebben gehad met seksueel ongewenst gedrag en samenwerking in de regio en binnen de universiteit. De campagne Consent is Key is onderdeel van dit actieplan. 

Header- en footerafbeeldingen door Margriet Osinga.

 

 

Bij ons leer je de wereld kennen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.