Universiteit Leiden

nl en

Sociale veiligheid online leeromgeving

Download de toolkit

De manier waarop we met elkaar omgaan is bepalend voor het plezier en het gevoel van veiligheid van jezelf en anderen tijdens je studententijd. En het is daarmee ook van invloed op de studieresultaten van jou en anderen.

Tijdens je studie maak je gebruik van verschillende online omgevingen, zoals WhatsAppgroepen van je opleiding of studievereniging, Kaltura, Brightspace en MS Teams. Deze omgevingen maken deel uit van je leeromgeving. Wees je hiervan bewust en kies voor een constructieve bijdrage passend bij een academische leeromgeving. Samen dragen we zorg voor een fijne, veilige leeromgeving voor iedereen binnen de Universiteit Leiden. Daarom delen we een aantal Do’s!, waar je in online omgevingen die je privé gebruikt misschien minder bij stilstaat.

Do’s

Academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting

Universiteit Leiden hecht groot belang aan academische vrijheid. Academische vrijheid zorgt voor vrije ruimte om onderzoek te kunnen uitvoeren, bevindingen te kunnen rapporteren en onderwijs te ontwikkelen. Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bestaat een aantal basisprincipes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid van meningsuiting is hiervoor een voorwaarde. Het uitgangspunt is hierbij binnen onze universitaire gemeenschap dat uitspraken en perspectieven niet mogen leiden tot belediging, vernedering, uitsluiting of discriminatie van anderen.

Wat zijn de grenzen?

Roddelen, pesten, discriminatie, grof taalgebruik, buitensluiten of (seksueel) ongewenst gedrag accepteren we niet, online noch offline. Racisme, homofobie, transfobie, validisme en seksisme is onacceptabel, grensoverschrijdend gedrag. Vormen van uitsluiting zijn ongelijke behandeling met opzet, maar ook wordt soms op directe of indirecte manier onderscheid gemaakt. Vooroordelen spelen in de alledaagse praktijk, ook online. Opmerkingen, grappen en uitlatingen waarbij vooroordelen en aannames worden versterkt hebben gevolgen voor jezelf en anderen. Respect voor elkaar betekent dat je gelijkwaardig met elkaar omgaat en in je uitlatingen en gedrag anderen niet onheus bejegent of kleineert of grappen over anderen maakt.

Advies en steun

Heb je iets vervelends meegemaakt op een van de online omgevingen die je gebruikt? Er zijn verschillende plekken waar je naartoe kunt voor advies of steun.

- Levensbedreigende situatie? Bel 112
- Denk je aan zelfmoord? Bel 0800 0113 of chat op 113.nl (gratis & anoniem)

Header- en footerafbeeldingen door Margriet Osinga.

 

 

Bij ons leer je de wereld kennen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.