Universiteit Leiden

nl en

Loopbaan en solliciteren | Studieondersteuning

Skills event

Om de academische en persoonlijke vorming van haar studenten inhoud te geven moet de universiteit niet alleen de juiste kennis in huis hebben, maar zal zij ook de juiste vaardigheden bij moeten brengen. Het gaat daarbij om transferable skills zoals academische, interculturele, digitale, communicatieve en sociale vaardigheden en competenties zoals leiderschap en ondernemerschap. Daarnaast blijven de non-transferable skills, gerelateerd aan specifieke vakgebieden, ook een belangrijke rol spelen.

Dit heeft gevolgen voor de curricula en voor de kennis en vaardigheden die daar de kern van vormen, maar ook de activiteiten buiten het curriculum spelen een belangrijke rol.

Naast academische en persoonlijke vorming, bereiden Universiteit Leiden studenten zich voor op de transitie naar de arbeidsmarkt op verschillende manieren: vaardighedentraining, werkveldoriëntatie, contact met werkgevers en praktische ervaring.

Dit event focust zich op zowel persoonlijke vorming (skills) als de transitie naar de arbeidsmarkt (contact met werkgevers, werkveldoriëntatie en praktische ervaring). Zowel de Universiteit Leiden als externe werkgevers zullen interactief met studenten aan de ontwikkeling van skills werken.

Wie mag zich aanmelden?

Studenten die ingeschreven zijn aan de Universiteit Leiden en alumni tot een jaar na afstuderen. De voertaal van het event zal Engels zijn (onderdelen mogelijk Nederlands).

Kosten

Kosten: nader te bepalen
Inschrijving: Het is nog niet mogelijk je voor dit event in te schrijven

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie