Universiteit Leiden

nl en

Faculty and study programme regulations

At faculty and study programme level there are various regulations in place to ensure that everything runs as it should. For example, there are thesis and faculty regulations, as well as rules and guidelines on assessments, exams, degree classifications and plagiarism.

As a student, the most important regulations you will come across in terms of your education are your study programme's ‘Course and Examination Regulations’ (known as OER in Dutch).  

Course and Examination Regulations & Rules and Regulations bachelor's programmes

NB: because all our bachelor's programmes are taught in Dutch, this info is in Dutch as well.

De belangrijkste rechten en plichten van een student zijn opgenomen in het Studentenstatuut. Het statuut bestaat uit twee delen. Het instellingsdeel is voor iedere student van de Universiteit Leiden gelijk.

Het opleidingsdeel, dat is bedoeld voor studenten van een bepaalde opleiding, bestaat onder meer uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit de e-studiegids, die een bijlage vormt van de OER. De OER beschrijft onder andere het studieprogramma, de toelatingseisen, studieadvies en regels voor keuzevrijheid, tentamenkansen en judicia.

In aanvulling op de universitaire, facultaire en opleidingsregelingen die vallen onder het Studentenstatuut, stelt de (onafhankelijke) examencommissie zogenaamde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens op. De Regels en Richtlijnen gaan onder meer over zaken als orde tijdens tentamens, beoordeling van tentamens, examens en getuigschriften en maatregelen bij fraude of plagiaat.

Iedere student wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van al deze regelingen.

In onze faculteit kennen zowel de OER’en als de Regels en Richtlijnen van de examencommissie een facultair deel dat voor alle FWN-opleidingen geldt en een bijlage specifiek per opleiding. (Uitzondering daarop zijn enkele joint degree-opleidingen die samen met de TU Delft worden aangeboden).

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

 

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (Bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids (bijlage 4) vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de studiegidsen (bijlage 3) van de Universiteit Leiden en TU Delft vind je aanvullende informatie van de bachelorprogramma’s, minoren en (keuze)vakken die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

Academisch Jaar 2010-2011

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

In de e-Studiegids vind je aanvullende informatie van veel studieprogramma’s en cursussen die je kunt volgen.

 

Academisch Jaar 2008-2009

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen van de Faculteit W&N en van de opleidingen LST en MST, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2007-2008

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2006-2007

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2005-2006

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2004-2005

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Academisch Jaar 2003-2004

Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleidingen, inclusief bijlagen

Course and Examination Regulations & & Rules and Regulations master's programmes

NB: Because our master's programmes are thaught in English, this info is in English as well.

In the Student Charter (‘Studentenstatuut’ in Dutch) all rights and obligations of students, the University, Faculty and the programme are laid down. Besides being a collection of all rights and obligations, the Student Charter also lists all facilities provided by the University available to students. The charter also contains an overview of the legal protection of students. The rights and obligations laid down in the Student Charter are derived from the legislation of the Higher Education and Reseach Act (‘Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek’, WHW). Every student is deemed to have taken notice of all parts of the Student Charter.

The charter comprises two parts. The Institutional part is equal for all students and can be found on the website of the University and a hard copy is made available at PITSstop (Information and Support Services & Information Desk Plexus Student Centre).

The departmental part of the charter addresses students of a specific programme and comprises two parts:

  • The Course and Examination Regulations (OER in Dutch), and
  • The Rules and Regulations set by the Boards of Examiners (R&R).

In the OER and R&R a.o. the rules of the Faculty regarding admission, examinations, the degree programme and organisation are laid down.

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the Industrial Ecology programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the Industrial Ecology programme

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Rules and Regulations Master’s Programmes, including appendices and Rules and Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2010-2011

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2009-2010

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2008-2009

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices, Course and Examination Regulations for the Life Science & Technology programme and Course and Examination Regulations for the NanoScience programme

Academic Year 2007-2008

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2006-2007

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2005-2006

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2004-2005

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Academic Year 2003-2004

Course and Examination Regulations Master’s Programmes, including appendices

Please visit the Graduate School website for more information.

This website uses cookies. Read