Universiteit Leiden

nl en

Angstreductie bij darm of maagonderzoek onder sedatie (LUMC)

De afdeling Anesthesiologie van het LUMC is op zoek naar een gemotiveerde masterstudent antropologie, die bij wil bijdragen aan een lopend onderzoek naar angstreductie bij patiënten die een darm of maagonderzoek ondergaan onder sedatie. De student dient zelfredzaam, flexibel, sociaal te zijn, met goede communicatieve vaardigheden.

Therapeutisch taalgebruik

Angst zorgt voor veel nadelige effecten op het welzijn van patiënten. Naast een minder plezierige beleving zorgt het ook voor meer medicatiegebruik, meer bijwerkingen, meer postoperatief delier en langere opnames. Het is daarom van groot belang om angst te reduceren. Binnen dit onderzoek heeft het team werkend op de scopiekamers een training gevolgd waarin ze leren hoe ze patiënten met therapeutisch taalgebruik kunnen ondersteunen om zich comfortabeler te voelen. In deze training werd aandacht besteed aan contextuele factoren, hypnotisch taalgebruik, rapport maken en andere vaardigheden die kunnen helpen om patiëntencomfort te vergroten. Het onderzoek maakt gebruik van mixed methods, met een before-after opzet: dit houdt in dat we resultaten van voor de training vergelijken met resultaten na de training. Er wordt gebruik gemaakt van het veel voorkomende online database programma Castor, en van Atlas.Ti, het meest voorkomende programma om kwalitatieve data te analyseren.

Antropologische kijk

De afdeling wil graag beter inzicht verkrijgen in de effecten van taal en communicatie in medische setting. Van de student wordt verwacht dat deze zelf een onderzoeksvraag zal opstellen, die past binnen de kaders van het onderzoek. Een antropologische kijk kan ons helpen bij etnografische aspecten van dit onderzoek. Je zult werkzaam zijn op de scopiekamers. Je zult samenwerken met mensen uit verschillende disciplines: anesthesie, MDL, psychologie. Je zult verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de studie: denk hier aan het afnemen van speeksel, het opsturen naar het laboratorium, het invullen van gegevens in het online database (Castor), (ongeveer 1dag per week) Je zult je richten op een specifieke onderzoeksvraag (door jou nader te bepalen na een inwerkperiode), hiervoor kan je gebruik maken van 1) video en audiomateriaal 2) eigen observaties en fieldnotes etc.

Contactpersonen

Contactpersoon CADS: Annemarie Samuels a.samuels@fsw.leidenuniv.nl
Contactpersoon LUMC: Krista Hoek K.B.Hoek@LUMC.nl

This website uses cookies.