Universiteit Leiden

nl en

Dealbreakers: voorkómen is beter dan vóórkomen

Dealbreakers Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek naar de effecten van de ingezette interventies op scholen in Leiden, door deze interventies bij te wonen, te evalueren en anderszins te onderzoeken.

Voorkomen dat jongeren betrokken raken bij (georganiseerde drugs)criminaliteit

Dealbreakers is een preventieve aanpak, welke zich richt op het voorkomen dat jongeren betrokken raken bij (georganiseerde drugs)criminaliteit. Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met drugs en criminaliteit. Een onderdeel van de preventieve aanpak zijn interventies op scholen.

Passende interventies

Scholen staan voor de uitdaging om criminaliteit buiten de deur te houden en hun leerlingen te behoeden voor de mogelijke nare gevolgen. Dealbreakers heeft een doorlopende leerlijn ontwikkeld met voor elk leerjaar een passende interventies. De interventies zijn erop gericht om leerlingen, hun docenten en opvoeders te leren hoe het eraan toe gaat in de criminele wereld, hoe je ronselen en criminele uitbuiting herkent, en hoe je vervolgens het beste kunt handelen.

Behoefte aan etnografisch onderzoek

Dealbreakers Leiden heeft behoefte aan etnografisch onderzoek naar de effecten van de ingezette interventies op scholen in Leiden, door deze interventies bij te wonen, te evalueren en anderszins te onderzoeken.

This website uses cookies.