Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteit en Gezondheid in Leiden Noord

Deze PiP stage biedt de mogelijkheid tot het doen van Master onderzoek in Leiden Noord rond thema’s op het vlak van vitaliteit en gezondheid zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, gezondheid en leefstijl, of manieren waarop de publieke ruimte gezond gedrag kan stimuleren. Het onderzoek zal gedaan worden met -en zo mogelijk vanuit- de kenniswinkel van Leren met de Stad Leiden.

Leren met de Stad | Op Locatie

n februari 2021 is de kenniswinkel Leren met de Stad l Op Locatie geopend, een initiatief van de gemeente Leiden, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden binnen het project Leren met de Stad. Soortgelijke Kenniswinkels bestaan al langer in Groningen (WIJS) en Amsterdam (BOOT). Leren met de Stad l Op Locatie is een fysieke locatie in Leiden Noord, een wijk met sociaaleconomische uitdagingen zoals eenzaamheid of een laag inkomen. Vanuit deze locatie werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners. Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met (kwetsbare) bewoners uit de wijken van Leiden. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, stage of, of -zoals in dit geval- een afstudeeropdracht. Leren met de Stad l Op Locatie gaat uit van een interdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Studenten van verschillende opleidingen (hbo & wo) kunnen bijvoorbeeld ieder vanuit hun eigen expertise werken aan een gemeenschappelijk thema, zoals gezondheid, schuldenproblematiek of eenzaamheid.

Afstudeeratelier Vitaliteit en Gezondheid

In het afstudeeratelier studeren hbo-studenten (Hogeschool Leiden) en wo-studenten (Universiteit Leiden) van verschillende opleidingen af op het gemeenschappelijke thema vitaliteit en gezondheid in de wijk (Leiden Noord). Iedere student zal dit onderwerp vanuit haar/zijn eigen discipline en perspectief benaderen en onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden. Zo kan het theoretische onderzoek van de wostudent bijvoorbeeld een deel van de inbreng vormen voor het beroepsproduct van de hbostudent. Daarbij volgen de studenten gewoon hun eigen afstudeertraject volgens de richtlijnen van hun opleiding. Het thema vitaliteit en gezondheid op wijkniveau moet aansluiten bij één van de drie pijlers binnen het preventieakkoord in Leiden. Deze pijlers zijn: • inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht • Leidse jeugd groeit rookvrij op • inwoners van Leiden zijn mentaal gezond. Studenten kunnen zelf een onderzoeksvraag vormgeven die aansluit bij één van deze drie pijlers, we kunnen daar ook bij ondersteunen. Van de studenten wordt verwacht dat zij een vaste dag per week met elkaar bij Leren met de Stad | Op Locatie aan het werk zijn. Op deze dag zullen de studenten hun contactmoment hebben met de begeleider(s) vanuit Leren met de Stad | Op Locatie. Daarnaast zullen we een aantal gastsprekers uitnodigen rondom het thema vitaliteit en gezondheid, ter inspiratie en verdieping. Voor studenten is het vaak prettig om op deze manier gestructureerd met hun afstudeeropdracht bezig te zijn, daar begeleiding bij te krijgen en steun aan elkaar te hebben. Naast de vaste dag op de locatie zullen studenten zelfstandig aan hun afstudeeropdracht werken. Als student lever je een belangrijke bijdrage aan Leren met de Stad | Op Locatie en krijg je de kans om deel uit te maken van een gezellig en enthousiast (studenten)team.

Meer informatie in de pdf

This website uses cookies.