Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteit, Leefstijl, en een Gezonde Omgeving

Deze PiP stage biedt de mogelijkheid tot het doen van Master onderzoek in Leiden Noord rond thema’s op het vlak van vitaliteit en gezondheid zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, gezondheid en leefstijl, of manieren waarop de publieke ruimte gezond gedrag kan stimuleren. Het onderzoek zal gedaan worden in samenwerking met Leren met de Stad en welzijnsorganisatie Incluzio, en wordt zo veel mogelijk vanuit het onderzoeksatelier op de locatie van Leren met de Stad in Leiden Noord uitgevoerd.

Leren met de Stad

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente en Leren met de Stad, een initiatief van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, MBORijnland, en de gemeente Leiden. Hier werken studenten van verschillende kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners. Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met bewoners uit de wijken van Leiden. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, afstudeeropdracht, of een stage. Leren met de Stad gaat uit van een transdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Om dat mogelijk te maken, wordt van studenten verwacht dat ze minimaal één dag per week samenkomen in bij Leren met de Stad op locatie in Leiden Noord.

Vitaliteit en Gezondheid

In het onderzoeksatelier studeren hbo-studenten (Hogeschool Leiden), wo-studenten (Universiteit Leiden), en MBO studenten (MBO Rijnland) van verschillende opleidingen af op het gemeenschappelijke thema vitaliteit en gezondheid in de wijk (Leiden Noord). Iedere student zal dit onderwerp vanuit haar/zijn eigen discipline en perspectief benaderen en onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en vaardigheden. Zo kan het theoretische onderzoek van de wostudent bijvoorbeeld een deel van de inbreng vormen voor het beroepsproduct van de hbostudent. Daarbij volgen de studenten gewoon hun eigen afstudeertraject volgens de richtlijnen van hun opleiding. Thema’s dit op dit moment vanuit Incluzio en de gemeente prioriteit hebben zijn: eenzaamheid onder jongeren en de beleving van de openbare ruimte in relatie tot gezond gedrag.

Meer informatie in de pdf

This website uses cookies.