Universiteit Leiden

nl en

Inequality & Diversity

Inequality and Diversity are themes which are at the centre of current societies debates. What challenges does diversity pose, and how is it linked to inequality? Research Internships offered in this category are offered by a broad range of organisations, which include municipalities, advocacy groups as well as institutions of higher learning.

* Internationalisation of the bachelor's programme in Cultural Anthropology

What are the social, cultural, and/or educational consequences and challenges linked to the introduction of the international bachelor's programme in Cultural Anthropology and Development Sociology?
Read more >>

* HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet op vraag van regionale overheden en maatschappelijke organisaties onderzoek naar actuele en maatschappelijke thema’s in de provincie Zeeland. 
Lees meer >>

* Vitaliteit en Gezondheid in Leiden Noord

Deze PiP stage biedt de mogelijkheid tot het doen van Master onderzoek in Leiden Noord rond thema’s op het vlak van vitaliteit en gezondheid zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, gezondheid en leefstijl, of manieren waarop de publieke ruimte gezond gedrag kan stimuleren. Het onderzoek zal gedaan worden met -en zo mogelijk vanuit- de kenniswinkel van Leren met de Stad Leiden.
Lees meer >>

* Gemeente Leiden Ga Goed

Wat zijn de huidige energiekosten en hoe is de comfortbeleving het wooncomfort in een bepaalde groep huurders van woningcorporatie Portaal?
Lees meer >>

* Inclusion in Sports

How do people experience ‘inclusion’ in sports? How can experiential expertise enhance policies in sport and inclusion? This research internship at The Mulier Institute enables a student to investigate these issues from a qualitative research perspective.
Read more >>

* Onderzoeksstage Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en Veiligheid

Deze onderzoeksstage stelt een (of meerdere) student(en) in staat om in te gaan op knelpunten en best practices in het gebiedsgericht werken uit de verkenning die aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid vooraf is gegaan en te kijken of genomen maatregelen om deze knelpunten op te heffen effect hebben. 
>> Lees meer

* Angstreductie bij darm of maagonderzoek onder sedatie (LUMC)

De afdeling Anesthesiologie van het LUMC is op zoek naar een gemotiveerde masterstudent antropologie, die bij wil bijdragen aan een lopend onderzoek naar angstreductie bij patiënten die een darm of maagonderzoek ondergaan onder sedatie. De student dient zelfredzaam, flexibel, sociaal te zijn, met goede communicatieve vaardigheden.
>> Lees meer

* Beeld- en besluitvorming patiënt zorg Intensive Care LUMC

De afdeling Intensive Care van het LUMC zoekt een MA student antropologie die onderzoek wil doen naar beeldvorming en besluitvorming over patiënten op de Intensive Care (IC). Voor deze stageplek dien je Nederlandstalig te zijn en over goede communicatieve en sociale vaardigheden te beschikken.
>> Lees meer

* De impact van Sociaal Werk

Welk verschil maakt sociaal werk in het leven van mensen en wat levert het de samenleving op? De onderzoeksstage wordt aangeboden door sociaal werk organisatie ContourdeTwern.
>> Lees meer

This website uses cookies.