Universiteit Leiden

nl en

Bijplaatsen van grofvuil en huisvuil in het Omegaplantsoen en de Slaaghwijk

De gemeente wil in kaart laten brengen hoe bewoners zelf de overlast ervaren, welke type bewoner afval naast de containers plaatst, en hoe bewoners de afvaldiensten van de gemeente ervaren (bv. het gebruik van een afvalpas en het ophalen van grofvuil). De gemeente wil verder graag weten welke relatie de bewoners hebben met hun buurt en of culturele waarden een rol spelen in de relatie tussen het gebruik van de publieke ruimte en de afvalproblematiek.

Bijplaatsen van grofvuil en huisvuil in het Omegaplantsoen en de Slaaghwijk

De gemeente Leiden heeft het Omegaplantsoen en de Slaaghwijk geïdentificeerd als plekken in de stad waar veel afval naast de daartoe bestemde vuilcontainers worden geplaatst. Het gaat hier om ongeveer evenveel huisafval als grofvuil. Deze plekken huisvesten een relatief groot deel studenten, maar ook expats, en Nederlandse jonge gezinnen wonen er. In het verleden heeft het beleid van de gemeente geleid tot een tijdelijke afname van bijplaatsen van afval in de stad, maar de laatste jaren is er een toename waargenomen.

Leren met de Stad

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente en Leren met de Stad, een initiatief van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, MBORijnland, en de gemeente Leiden. Hier werken studenten van verschillende kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners. Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met bewoners uit de wijken van Leiden. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, afstudeeropdracht, of een stage. Leren met de Stad gaat uit van een transdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Om dat mogelijk te maken, wordt van studenten verwacht dat ze minimaal één dag per week samenkomen in bij Leren met de Stad op locatie in Leiden Noord. 

This website uses cookies.