Universiteit Leiden

nl en

Circulariteit en duurzaamheid in Leiden Noord

Hoe denken bewoners in Leiden Noord over circulair en duurzaam gedrag? Vinden zij dat belangrijk? In hoeverre vertonen zij dit gedrag al? Wat vinden ze van de initiatieven door de gemeente? Wat kan de gemeente doen om nog beter aansluiting te vinden met bewoners in Leiden Noord met betrekking tot dit onderwerp?

Circulariteit en duurzaamheid

De gemeente Leiden is verschillende initiatieven gestart om de circulaire economie en duurzaam gedrag onder Leidse bewoners te stimuleren (zie bijvoorbeeld www.gagoed.nl). Dit omvat teven het stimuleren van biodiversiteit, en het faciliteren van klimaat adaptatie. Het is niet duidelijk of deze initiatieven daadwerkelijk alle bewoners even goed bereiken. Daarnaast is het de vraag of de visie en het beleid van de gemeente op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid wel aansluiten bij de ideeën die bewoners hierover hebben en of ze passen in hun dagelijks leven. In Leiden Noord spelen nog andere uitdagingen die mogelijk de aansluiting met bewoners op dit gebied verhinderen, zoals sociaaleconomische uitdagingen en minder vertrouwen in overheidsinstanties. Door te luisteren naar bewoners, kan het beleid van de gemeente nog effectiever worden toegepast. De vragen die met dit onderzoek beantwoord kunnen worden zijn: Hoe denken bewoners in Leiden Noord over circulair en duurzaam gedrag? Vinden zij dat belangrijk? In hoeverre vertonen zij dit gedrag al? Wat vinden ze van de initiatieven door de gemeente? Wat kan de gemeente doen om nog beter aansluiting te vinden met bewoners in Leiden Noord met betrekking tot dit onderwerp?

Leren met de Stad

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente en Leren met de Stad, een initiatief van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, MBORijnland, en de gemeente Leiden. Hier werken studenten van verschillende kennisinstellingen aan maatschappelijke vraagstukken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners. Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met bewoners uit de wijken van Leiden. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, afstudeeropdracht, of een stage. Leren met de Stad gaat uit van een transdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Om dat mogelijk te maken, wordt van studenten verwacht dat ze minimaal één dag per week samenkomen in bij Leren met de Stad op locatie in Leiden Noord.

This website uses cookies.