Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dijkstra in de Groene Amsterdammer over het Inlichtingenbureau

Gerrit Dijkstra, universitair docent bij FGGA, sprak met Irene van der Linde over het grootschalig verzamelen van data door het Inlichtingenbureau.

Het Inlichtingbureau was tot voor kort zeer onbekend, totdat door een 'signaal' de gemeente Wijdemeren een onderzoek naar het bureau startte. Ook Gerrit Dijkstra, jurist en universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, had nog nooit van dit bureau gehoord. Dat zijn collega - gespecialiseerd op dit terrein - hem ook niet meer kon vertellen, verontrustte hem. Zijn kritiek: gebrek aan transparantie, gebrek aan verantwoording en gebrek aan controle. Dijkstra: 'Het druist in tegen de rechtstaat. Zeer schimmig.'

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2001 het bureau opgericht. Er werken ongeveer 75 mensen en heeft als doel het opsporen van bijstandsfraude. Door een zogenaamd 'informatieknooppunt' worden digitale databestanden van sociale diensten gekoppeld aan die van andere overheidsinstanties zoals die van de Belastingdienst en het UWV. 

Kritiek van Dijkstra

Dijkstra is van mening dat privacygevoelige databestanden niet aan privaatrechtelijke organen moeten worden gegeven. ‘Het voldoet niet aan de eisen van democratische verantwoording. Het formele argument is scheiding van beleid, uitvoering en toezicht. Als dat al een goed argument zou zijn, hoe wordt dan democratische verantwoording afgelegd?’ Deze stichting valt ook niet onder de Wet openbaarheid bestuur (Wob). ‘Het koppelen van databestanden en zo inlichtingen verwerven, lijkt misschien een neutrale uitvoeringstaak, maar dat is het niet’, stelt Dijkstra. ‘Dat blijkt ook uit de toeslagenaffaire.’ 

Lees hier het hele artikel van De Groene Amsterdammer

Gerrit Dijkstra is universitair docent aan de Universiteit Leiden - Faculty of Governance and Global Affairs. Hij deed o.a. uitgebreid onderzoek naar het uitbesteden van overheidstaken aan de private sector.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.