Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseur of -coördinator

De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de expert op het gebied van je studie. Bij hem/haar kun je terecht als je hulp of advies nodig hebt bij je studie, of het nu gaat om persoonlijke studieproblemen of meer praktische zaken.

Studieproblemen

Heb je problemen met studeren? Of loop je studievertraging op door bijzondere omstandigheden? Meld het zo snel mogelijk bij je studieadviseur/-coördinator. Hij/zij zal je advies geven en zo nodig begeleiden bij de aanpak van je studievertraging.

Praktische problemen

Je kunt ook bij je studieadviseur/-coördinator terecht voor hulp en advies bij praktische zaken, zoals:

  • Studieplanning
  • Roosters
  • Keuzeruimte
  • Vrijstelling aanvragen
  • Stage lopen

De studieadviseur van jouw opleiding vind je in de opleidingstab hiernaast. Als deze niet verschijnt, vind je ook alle contactpersonen van je opleiding in het onderdeel Opleidingen in de organisategids.

Studieadviseurs

Studieadviseur jaar 1:
Dr. Onno van Gaans
Snellius gebouw, kamer 222
Niels Bohrweg 1
2333 RA Leiden
Tel: +31 071 527 7122
E-mail: studieadviseur@math.leidenuniv.nl

Studieadviseur jaar 2 en 3:
Dr. Mark Roelands
Snellius gebouw, kamer 220
Niels Bohrweg 1
2333 RA Leiden
Tel: +31 071 527 7112
E-mail: m.roelands@math.leidenuniv.nl 

De studieadviseur zal in het eerste studiejaar de studenten begeleiden in afstemming met het Leidse Studiesysteem:

  • Kennismakingsgesprek: Aan het begin van het studiejaar vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats tussen student en studieadviseur.
  • Eind oktober: De resultaten van de eerste tentamens en het verloop van het experimentele werk worden besproken. Waar nodig zal de studieadviseur je oproepen voor een gesprek.
  • Op basis van de studieresultaten wordt eind januari en half juni voortgangsadviezen uitgebracht. Studenten met een negatief of twijfel advies worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur.

Stuit je tijdens je studie op problemen, of loop je vertraging op, dan kan de studieadviseur je helpen de achterstand in te halen, waar nodig in overleg met de studentendecaan of andere hulpverleners. Indien zich moeilijkheden voordoen, kun je het beste zo snel mogelijk contact opnemen met je studieadviseur. Veelal zal hij ook zelf het initiatief nemen indien hij meent dat daartoe aanleiding bestaat. De gesprekken met de studieadviseur zijn vertrouwelijk (overeenstemmend met de gedragscode van de landelijke vereniging van studieadviseurs).

Studenten kunnen uiteraard op elk gewenst moment zelf het initiatief nemen tot een gesprek met de studieadviseur. Op advies van de mentoren en/of de studieadviseur, maar natuurlijk ook op eigen initiatief, kan contact worden gezocht met diverse studentenvoorzieningen, zoals psychologen,decanen, algemene studiehulp, enz. Belangrijk is om bij problemen altijd met iemand contact te zoeken, al was het alleen maar in verband met het bindend studieadvies of studiefinanciering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.