Universiteit Leiden

nl en

Rooster

Bekijk het tabblad van je faculteit of opleiding. Kun je je rooster niet vinden? Neem dan contact op met de onderwijsadministratie.

Bekijk je rooster in MyTimetable

Je vindt de roosters van je opleiding in MyTimetable. MyTimetable biedt jouw rooster op een eenvoudige, gepersonaliseerde en overzichtelijk wijze aan en geeft een compleet overzicht van al je onderwijsactiviteiten.

Log in in MyTimetable met je ULCN account.

Vragen?
Bekijk de video-instructie of lees de uitgebreide instructie.

Engelstalige roosterinformatie

Zie de Engelstalige variant van deze pagina voor roostergegevens voor de bachelor, master en research master in het Engels.

Studiebeperking

Studenten met een studiebeperking zoals dyslexie of autisme hebben het recht om tentamens in een aparte ruimte af te leggen. Ook krijg je meer tijd om het tentamen te maken (3 uur in plaats van 2). Hetzelfde geldt voor herkansingen.

Is dit voor jou het geval, stuur dan een e-mail naar Laura van Hoof, (uiterlijk 1 week voordat het tentamen plaatsvindt), met een cc naar de studieadviseur. Bovendien moet je situatie vanaf het begin van je studie bij je studieadviseur bekend zijn.

Zet het volgende in je e-mail:
- naam 
- student nummer 
- de tentamens waar het om gaat: titel, datum en tijdstip

Geef ook aan wat je precies nodig hebt: extra tijd, een stille ruimte, groot uitgeprinte tentamens, of het gebruik van een laptop (dat laatste wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend, en moet worden aangevraagd bij de Examencommissie).

Ziekmelden

Kun je door ziekte niet aan een tentamen deelnemen, geef dit dan vóór de start van het tentamen door aan het Onderwijssecretariaat, niet erna.

Research master time schedule

Time schedule for the research master programme 2016-2017.

For more information on the content of the courses, please see the e-study guide 

Overview of holidays

Overview of buildings and locations mentioned in the time schedule

Please note: enrol in uSis for all exams (written exams, papers, presentations, etc). The relevant study activity numbers and enrolment periods are in the time schedule.
There are consequences if you do not enrol for exams in time. For more information, please see Registration in uSis.

Block 1

5 September - 21 October 2016

Block 2

31 October - 16 December 2016

Block 3

30 January - 17 March 2017

Block 4

27 March - 12 May 2017

Research master exams

Research master exams (written exams, papers, assignments, etc.)

Research master retakes

Research master retakes (written exams, papers, assignments, etc.)

Written exams for students with learning disabilities

Students with learning disabilities such as dyslexia or autism have the right to take written exams in a separate room. You will also get more time to finish the exam (3 hours). This also applies to retakes.

If this is your case, you have to inform Corijanne Slappendel and Fenestra of your disability. With the statement issued by Fenestra you can file a request for the extra facilities with the Board of Examiners. After the Board of Examiners has given its permission, please send an e-mail to Maayke de Vries, (3 weeks before the exam/retake takes place, at the latest), with a cc to study advisor Corijanne Slappendel. Moreover, you need to inform the study advisor of your situation at the beginning of your studies.

In the e-mail, please state:

  • your name 
  • studentnumber
  • phone number 
  • the exams concerned: title, date and time 


Also specify what you need: more time, quiet room, exams in large print, or use of a laptop (the latter is only granted in very specific cases, and has to be requested via the Examination Committee).

Please note:

  • If you have registered for exams, this does not mean you are automatically entitled to do a retake. You need to register for the retakes separately.
  • If you have not registered following the procedure described above, and you are attending the exam anyway, you will be denied access to the room. In that case, you will have to take the regular exam and you will lose the right to more time, etc.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.