Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Psychologie Tweedejaars: Voorlichting Bachelorproject & HRBP

12 april 2019

Beste tweedejaars studenten psychologie,

Binnenkort beginnen jullie met de vakken van blok IV, waaronder MVDA. Het behaald hebben van MVDA is ingangseis voor deelname aan het bachelorproject in 2019-2020.  Wij willen jullie tijdig informeren over de aard en opzet van dit bachelorproject. Daarom zal de coördinator van de bachelorprojecten, mevrouw Poletiek, een korte presentatie verzorgen over het bachelorproject. Deze voorlichting vindt plaats op 30 april, voorafgaand aan het 3e college van MVDA. Aan de orde komen vragen als:  in hoeverre kun je voor een project kiezen, wat is de studiebelasting, hoe is de tijdverdeling, werk je alleen of in een groep, hoe wordt je eindcijfer bepaald en hoe meld je je aan voor een bachelorproject.

Mevrouw Poletiek is ook coördinator van het Honours Research Bachelor Project (HRBP). Hierbij loop je gedurende het gehele studiejaar één op één mee met een docent. Je HRBP resulteert in een wetenschappelijk artikel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je je daarvoor aanmelden, maar let op: voor deelname aan het HRBP geldt een selectieprocedure.

Mevrouw Poletiek is ook coördinator van het Honours Research Bachelor Project (HRBP). Hierbij loop je gedurende het gehele studiejaar één op één mee met een docent. Je HRBP resulteert in een wetenschappelijk artikel. Als je hiervoor belangstelling hebt kun je je daarvoor aanmelden, maar let op: voor deelname aan het HRBP geldt een selectieprocedure.

Wie: Fenna Poletiek 
WatPresentatie bachelorproject en Honours Research Bachelor Project (HRBP)
Waar: Gorleaus, zaal 4/5
Wanneer: 30 april, voorafgaand aan 3e college MVDA
Programma:
12.30 – 13.00 uur voorlichting over het bachelorproject
13.00 – 15.00 uur; college MVDA

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie