Universiteit Leiden

nl en

Sociaal, Organisatie

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid zoekt nieuwe leden

4 december 2017

De Klankbordgroep Diversiteitsbeleid is op zoek naar nieuwe leden met diverse achtergronden, die zich willen inzetten voor een universiteit waar iedereen zich thuis kan voelen. Een kritische maar constructieve houding is gewenst en natuurlijk heb je aantoonbaar affiniteit met de thema’s diversiteit en inclusiviteit. 

Zo veel tijd kost het je

We komen iedere maand 2 uur samen in Studentencentrum Plexus. De voorbereidingstijd per bijeenkomst varieert van 1 tot 4 uur. Er wordt van je verwacht dat je minstens 1 (studie)jaar beschikbaar bent om deel te nemen aan de Klankbordgroep. Ook zet je je  actief in buiten de bijeenkomsten om, bijvoorbeeld door mee te werken aan projecten of door diversiteitssymposia te bezoeken.

Over de Klankbordgroep

Het doel van de Klankbordgroep is tweeledig: enerzijds presenteert de Klankbordgroep adviezen aan het College van Bestuur om diversiteit en inclusiviteit binnen de Universiteit Leiden te vergroten, anderzijds is het een omgeving om ervaringen uit te wisselen.

De Klankbordgroep bestaat uit studenten en jonge alumni. We wisselen themabijeenkomsten en bijeenkomsten gericht op beleidsstukken af met ontmoetingen met gastsprekers en andere sleutelfiguren. Dit heeft onder meer geleid tot het verschijnen van een flyer over diversiteit, verslagen van alle bijeenkomsten, een jaarverslag en verschillende nieuwsartikelen.

Interesse?

We nodigen je graag uit voor een gesprek. Stuur een korte introductie van jezelf naar klankbordgroepdiversiteit@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie