Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Prijswinnaars Emile Scriptieprijs bekend

21 december 2017

De winnaar van de Emile Scriptieprijs voor de reguliere masterscriptie is Elisabeth Tessensohn-Brinkhof (supervisor Lenneke Alink) voor haar scriptie: "Expecting Change: the role of a child welfare practicioner's mindset towards change and his or her focus on the parental capacity to change." De winnaar van de Emile scriptieprijs voor de researchmasterscriptie is Ismahan Azrioual (supervisor: Stephan Huijbregts), voor haar scriptie getiteld: interrelations between maternal cognition and aggression, parenting and child cognition and aggression.

Elisabeth Tessensohn-Brinkhof verdient Emile scriptieprijs met reguliere masterscriptie

De beste scriptie in de reguliere master valt op door een originele onderzoeksvraag. De scriptie gaat over beslissingen omtrent uithuisplaatsing bij kinderen en toont onder meer aan dat beginnende en meer ervaren jeugdzorgwerkers verschillen in hun besluitvormingsprocessen. Het onderzoek suggereert bovendien dat persoonlijke overtuigingen van jeugdzorgwerkers niet samenhangen met de mate waarin deze jeugdzorgwerkers verwachten dat ouders kunnen veranderen.

Het is een scriptie met een mooie en samenhangende inleiding, waarin zowel de maatschappelijke als de wetenschappelijke meerwaarde van de scriptie goed wordt uitgelegd. Door de heldere organisatie, het keurige Engels en het handige gebruik van figuren is de tekst ook goed te volgen voor iemand die minder van het onderwerp afweet. De methodesectie is goed geschreven en het gebruik van de vignettes wordt goed uitgelegd. De analyses zijn correct uitgevoerd en helder gerapporteerd. De discussie van deze scriptie is indrukwekkend, omdat alle resultaten goed worden gekoppeld aan bestaande literatuur en omdat de student originele en overtuigende verklaringen weet aan te dragen voor haar bevindingen. Bovendien heeft ze de implicaties van haar resultaten overtuigend opgeschreven.

Ismahan Azrioual verdient scriptieprijs met haar researchmasterscriptie

De beste scriptie in de researchmaster valt op door de grondige wijze waarop het getoetste model is omschreven. In deze scriptie worden modellen getoetst om de agressie bij jonge kinderen te voorspellen. Belangrijke voorspellers bleken cognitie en agressie van de moeder, en de taalvaardigheid van het jonge kind.

De bestaande literatuur is goed nagezocht en zo beschreven dat de tekst steeds goed te volgen blijft. In de methodesectie wordt een omvangrijke en complexe dataverzameling helder en correct beschreven. De resultatensectie valt op door de complexe statistische technieken die zijn gebruikt om de mediatie te toetsen en door de toegankelijke schrijfstijl waardoor de complexe statistiek voor de lezer goed te volgen blijft. De discussie is uitgebreid en indrukwekkend.

Op zowel verwachte als onverwachte resultaten wordt goed gereflecteerd, en er wordt correct gebruik gemaakt van de bestaande literatuur om de resultaten te verklaren. Er wordt uitgebreid gereflecteerd op de tekortkomingen van het onderzoek, zonder daarbij de waarde van het uitgevoerde onderzoek teniet te doen.

Ismahan Azrioual wint scriptieprijs met haar researchmasterscriptie, overhandigd door Mitch van Geel

Eervolle vermeldingen

Een eervolle vermelding gaat uit naar Nina Kratina voor haar masterscriptie getiteld: "Invloed van leesvaardigheid op validatie- en leesprocessen tijdens het lezen." Deze scriptie valt positief op door een heldere beschrijving van het uitgevoerde experiment en een goed geschreven inleiding. Er is een uitgebreide datacheck, en de assumpties voor het uitvoeren van een ANOVA worden goed nagegaan voordat de analyses worden uitgevoerd. In de discussie gaat de student goed om met onverwachte resultaten, en er wordt goed gereflecteerd op de beperkingen van het eigen onderzoek.

Marjolein Tool krijgt een eervolle vermelding voor haar researchmasterscriptie "Differential susceptibility to digital literacy interventions in preschoolers: the role of DRD4 and executive attention in early literacy." Bij de jury viel het positief op dat de wetenschappelijke meerwaarde van de uitgevoerde studie goed wordt beschreven. Er is een grondige methodesectie waarin het uitgevoerde experiment goed wordt uitgelegd. Voor de analyses wordt een prima en nauwkeurig beschreven datacheck uitgevoerd. Ook wordt er in deze scriptie heel goed gebruik gemaakt van figuren, tabellen en grafieken, zodat grote hoeveelheden informatie voor de lezer steeds goed te volgen blijven.

 

Jury Emile Scriptieprijs

De jury voor de Emile Scriptieprijs bestond dit jaar uit vier leden. Twee studenten, Selena Rosinda en Suzanne van Uden, en twee docenten, Harold Nefs en Mitch van Geel. De juryleden waren erg onder de indruk van de kwaliteit van de scripties, en hebben met veel plezier de drie researchmaster scripties en de zes masterscripties doorgelezen. Uiteraard was het niet makkelijk om uit de ingezonden scripties de beste te kiezen. We willen alle studenten en begeleiders van de ingezonden scripties ermee feliciteren dat jullie de jury het zo moeilijk hebben kunnen maken. Na zorgvuldig overleg is de jury het eens geworden over de winnaars van de Emile scriptieprijs.

Werkwijze

De juryleden hebben afzonderlijk van elkaar de scripties doorgelezen en beoordeeld. Aan iedere scriptie zijn volgens een vast beoordelingsformulier punten toegekend, en op basis van deze beoordelingen heeft ieder jurylid een rangorde aangebracht in de excellente scripties. Tijdens een vergadering heeft ieder jurylid zijn of haar rangorde bekend gemaakt en zijn zowel de positieve als de negatieve aspecten van de ingediende scripties besproken. Op grond van de rangorde en de bespreking is de jury tot een oordeel gekomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie