Universiteit Leiden

nl en

Selectie Learning Management Systeem (LMS): Brightspace voorlopig nummer 1

14 december 2017

Brightspace is de voorlopige winnaar van de aanbesteding van een Learning Management Systeem (LMS) voor de Universiteit Leiden. Er gaat nog een verificatietraject van het systeem plaatsvinden in de vorm van een Proof of Concept. Verloopt dat geslaagd? Dan wordt - bij goed verlopen contractbesprekingen - Brightspace definitief het nieuwe LMS van de universiteit.

Rangorde van vier leveranciers

De rangorde van de vier leveranciers is tot stand gekomen na een zorgvuldig beoordelingstraject op basis van vooraf met de faculteiten afgestemde gunningscriteria. Deze rangorde is door het College van Bestuur en het Bestuursberaad bekrachtigd. Brightspace is met een duidelijk verschil in punten op nummer 1 geëindigd. Het verschil in de eindbeoordeling van nummer 2 en 3 in de rangorde is marginaal.

Waarom Brightspace?

Brightspace is als beste uit de bus gekomen als het gaat om de verhouding kwaliteit en prijs. Daarnaast scoorde het goed op onder andere de volgende criteria:

  • gebruiksvriendelijkheid,
  • het implementatieplan,
  • de visie op doorontwikkeling
  • de bijdrage van het systeem aan gepersonaliseerd en flexibel onderwijs

Het nieuwe LMS sluit goed aan bij de ambities van de universiteit. Brightspace maakt het mogelijk om gepersonaliseerd, flexibel en innovatief onderwijs te ondersteunen. De nieuwe omgeving is daarnaast goed te gebruiken via laptop, mobiele telefoon en tablet. Er is rekening gehouden met de toegankelijkheid van het systeem voor zowel de basisgebruiker als de gevorderde gebruiker.

Multidisciplinair beoordelingsteam en gebruikerstesten

De door de LMS-leveranciers ingediende offertes zijn beoordeeld door een multidisciplinair beoordelingsteam van de universiteit afkomstig uit alle faculteiten en een aantal centrale directies. Dit team heeft het Programma van Wensen, het implementatieplan en het visieplan op doorontwikkeling beoordeeld.

Daarnaast waren de gebruikerstesten een belangrijk gebruikersinstrument: 54 testers - bestaande uit  24 docenten, 18 studenten en 12 beheerders/BB/ ICTO-coördinatoren van alle faculteiten - hebben hun oordeel gegeven over de gebruiksvriendelijkheid van de vier LMS systemen. De gebruikerstesten zijn meegenomen in de eindbeoordeling.

Het verdere verloop

De voorlopige keuze is gemaakt. Hoe gaat het project nu verder verlopen?

Proof of concept

Inmiddels is de leverancier verzocht om deel te nemen aan de eerder genoemde Proof of Concept (PoC). In de PoC-fase - gepland in februari 2018 - zal de universiteit samen met de leverancier een aantal belangrijke functionaliteiten en koppelingen van het systeem testen. Verloopt de PoC-fase succesvol? Dan zal de universiteit officieel het voornemen tot gunning bekend maken. Naar verwachting wordt de keuze voor Brightspace in maart 2018 definitief.

Implementatie nieuw LMS

Uiteraard wordt er al in een vroeg stadium nagedacht over de te nemen stappen met betrekking tot de implementatie van het nieuwe LMS. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de inzet van de organisatie en de leverancier en het tijdspad waarin de implementatie dient te worden doorlopen. Om tot een succesvol implementatieplan te komen is input vanuit de organisatie cruciaal. In 2018 werken we samen met de faculteiten en centraal functioneel beheer aan de inrichting.

TU Delft heeft eerder ook voor Brightspace gekozen en in 2018 zal ook de Radboud Universiteit overgaan op deze leeromgeving. De universiteit zal dan ook zeker gebruik gaan maken van daar geleerde lessen en opgedane expertise.

Gevolgen voor gebruikers van het huidige LMS (Blackboard)

Studenten en medewerkers die gebruikmaken van het huidige LMS Blackboard merken voorlopig nog niets van de voorgenomen overgang naar Brightspace. In januari 2018 gaan we alle benodigde voorbereidingen treffen voor de PoC en het verdere implementatietraject. Dit traject zal in de komende maanden uitvoerig worden besproken met direct betrokkenen binnen de universiteit.

Wanneer meer duidelijkheid is over precieze tijdslijnen en invulling worden alle betrokken hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt uiteraard voldoende tijd gepland voor een gedegen implementatietraject met ruim aandacht voor training van de gebruikers. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie