Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Overstap van Blackboard naar Brightspace: een nieuw Learning Management Systeem (LMS)

12 april 2018

De Universiteit Leiden bereidt zich voor op de overstap van Blackboard naar Brightspace, het Learning Management Systeem (LMS) dat deze maand formeel als winnaar uit de verplichte Europese aanbesteding is gekomen. Op dit moment is deze overstap nog voorlopig: aan het eind van de maand zal het contract definitief getekend worden.

Vanaf 2020-2021 over op Brightspace

Het is de bedoeling bij de start van collegejaar 2020-2021 helemaal over te gaan op Brightspace. Inmiddels is een projectteam Implementatie aan de slag om een planning te maken van alle activiteiten om een soepele overgang naar dit nieuwe Learning Management Systeem te waarborgen.

TU Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben eerder al voor Brightspace gekozen. Brightspace is het product van het Canadese bedrijf Desire2Learn.

Met Brightspace heeft de universiteit straks een moderne leeromgeving die voldoet aan de eisen en wensen die gebruikers hieraan stellen, nu en in de toekomst.

Ondersteuning van speciaal team

In de implementatieperiode zal veel nadruk worden gelegd op de ondersteuning van docenten, studenten en beheerders in de overgang naar Brightspace. Zo wordt er een speciaal team ingericht dat docenten gaat begeleiden en tevens verantwoordelijk is voor het omzetten van bestanden van Blackboard naar Brightspace.

Ook zullen er pilots worden ingericht waarin het gebruik van Brightspace getoetst wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie. Daarnaast zullen trainingssessies worden georganiseerd om alle toekomstige gebruikers zo goed mogelijk voor te bereiden op de transitie.

Vragen

Uiteraard zullen in het implementatietraject verschillende doel- en gebruikersgroepen vanuit de universiteit betrokken worden: zowel in de samenstelling van het projectteam als in klankbord- en stuurgroepen. De voortgang van het project zal op regelmatige basis kenbaar worden gemaakt via de reguliere communicatiekanalen van de universiteit.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Implementatie LMS, via lmsproject@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.